Rudarska šola zdaj Šola za rudarstvo in varstvo okolja

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o višjem strokovnem izobraževanju je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje.

Rudarska šola Šolskega centra Velenje se po novem imenuje Šola za rudarstvo in varstvo okolja.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, Oddelku za geotehnologijo in rudarstvo se je spremenila študijska smer na univerzitetnem programu, zdaj je smer Geotehnologija in okolje.

Objavljeno: 12-03-2015