Zaključek akcije Inovator leta 2014

Vse razvojno naravnane in v prihodnost usmerjene družbe si med drugim močno prizadevajo, da imajo v svojih delovnih okoljih čim več inovativnih sodelavcev. Ni skrivnost, da se moč uspešnih podjetij danes meri tudi po številu prijavljenih, še bolj pa uporabljenih inovacij. Ravno zaradi tega smo v okviru Premogovnika Velenje in HTZ Velenje pred petimi leti začeli z akcijo Inovator leta kot z enim od motivacijskih orodij z namenom spodbuditve kreativnosti pri vseh tistih, ki jim ni vseeno, kako se aktivnosti v procesu odvijajo.

Kljub zaostrenim finančnim razmeram, ki od vseh družb v Skupini PV zahtevajo optimizacijo stroškov na vseh segmentih, smo se odločili, da inovacijsko dejavnost spodbujamo tudi v prihodnje. Prepričani smo namreč, da je lahko kriza velikokrat tudi priložnost za nekaj novega, boljšega in da je podjetje, ki znižuje ali morda celo ukinja sredstva za razvoj, obsojeno na propad.

V lanskoletni akciji je sodelovalo 22 promotorjev in 77 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 91 koristnih predlogov. 80 koristnih predlogov je bilo realiziranih, ostali pa so v različnih fazah izpeljave. Zgovoren je podatek, da je 80 % prevzetih in realiziranih koristnih predlogov vezanih na šest delovnih področij, v katerih je zaposlenih manj kot 20 % vseh zaposlenih v obeh podjetjih.
Koristni predlogi so bili vrednoteni glede na število uresničenih in število sprejetih koristnih predlogov ter njihov gospodarski prihranek. Komisijo za ocenjevanje koristnih predlogov so sestavljali Bojan Stropnik, Boris Potrč, Simon Klinc in Bojan Zorko.

Rezultate akcije smo razglasili v sredo, 25. februarja, v Muzeju premogovništva Slovenije. V kategoriji Najboljši inovator leta so si prva tri mesta razdelili: Damjan Maze, Rolando Koren in Bojan Bračič, ki so skupaj (večinoma samostojno, nekaj pa s soavtorji) prijavili 15 koristnih predlogov in jih 14 tudi vpeljali v prakso.
V kategoriji Najboljši promotor leta so si prva tri mesta razdelili: Silvo Pečovnik, Vladimir Sredenšek in Andrej Krt, ki so skupaj prevzeli 60 koristnih predlogov in jih 56 tudi uresničili.
V kategoriji Najboljša skupina je prvo mesto zasedla organizacijska enota Elektro remont iz HTZ Velenje.

»Premogovnik Velenje se je v svoji 140-letni zgodovini spopadal s številnimi izzivi takratnih časov, da je lahko zrasel v moderno, varno in tehnološko razvito podjetje, kakršnega poznamo danes. Ravno to, da smo bili s svojimi idejami in odločitvami velikokrat pred drugimi, nas je bogatilo ter nam dajalo smernice in spodbudo za razvoj.
Danes smo s svojo lastno Velenjsko odkopno metodo, ki je plod znanja in razvoja naših sodelavk in sodelavcev, mednarodno prepoznavni, zato ni čudno, da k nam na izmenjavo znanj in izkušenj prihajajo strokovnjaki z vsega sveta,« je udeležence v imenu Skupine PV nagovorila direktorica HTZ Velenje mag. Suzana Koželjnik. To seveda ni naključje. V Premogovniku Velenje smo od nekdaj veliko pozornosti in sredstev vlagali v razvoj družbe in izobraževanje zaposlenih, kar je pripomoglo, da imamo zaposlene strokovnjake, ki so cenjeni tako doma kot tudi v tujini.
K temu so zagotovo prispevali tudi podpora inovacijski dejavnosti, inovativno razmišljanje naših sodelavk in sodelavcev ter številne novosti in izboljšave, ki so jih ti prispevali.

»Današnja prireditev je namenjena vsem tistim inventivnim posameznikom, ki smo pripravljeni tudi kaj spremeniti, če smo prepričani, da bo sprememba prinesla pozitiven učinek kjerkoli v poslovnih procesih, ki tečejo v Skupini PV,« je zbrane nagovoril tudi vodja inovativne dejavnosti in Razvojnega področja Bojan Stropnik. »Za vsemi temi invencijami namreč stojite prav vi, inovatorji, ki ste se odzvali povabilu in povedali, kje in kako vidite priložnosti za izboljšanje posameznih faz delovnih procesov, ki tečejo v našem poslovnem procesu, člani strokovnih skupin, ki si znate vzeti čas za verifikacijo koristnih predlogov, znate ločiti uporabno od manj uporabnega ter prispevate k uresničitvi posameznih predlogov ter vodstvo podjetja, ki je omogočilo izvajanje inovacijske dejavnosti oziroma daje podporo pri realizaciji koristnih predlogov.«

Objavljeno: 10-03-2015