Razpis za zbiranje ponudb za oddajo kompleksa Avtokamp Jezero v najem

Premogovnik Velenje, d. d., razpisuje zbiranje ponudb za oddajo kompleksa Avtokamp Jezero v najem

Predmet najema
Predmet najema je kompleks Avtokamp Jezero, na naslovu Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje in obsega:
• objekt Avtokamp, št. stavbe 439-1, neto tlorisna površina 187 m2,
• objekt recepcija Avtokamp, št. stavbe 440-1, neto tlorisna površina 197 m2 in
• ograjen prostor za kampiranje, parcelna št. 937, k.o. Velenje, v izmeri 22.259 m2.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko od četrtka, 5. 3. 2015, dalje do izteka roka za oddajo ponudb prevzamete na sedežu Premogovnika Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (soba 11) ali zahtevate, da vam jo pošljemo po pošti oz. elektronski pošti.

Rok za oddajo ponudb
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumentacije poslati do 19. 3. 2015 do 12. ure.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v delovnem času preko telefona 03 899 61 25 ali 041 374 636 oz. po elektronski pošti: matija.rovsnik@rlv.si.

Premogovnik Velenje, d. d.

Objavljeno: 03-03-2015