23. seja Skupščine Premogovnika Velenje

23. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je bila sklicana na zahtevo dveh malih delničarjev in je potekala v ponedeljek, 17. novembra 2014, se je udeležilo več kot 90 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico, prisotni pa so bili tudi člani Nadzornega sveta Premogovnika Velenje.

Delničarji so se na seji Skupščine seznanili s potekom gospodarskega spora, ki izhaja iz revizijskega poročila za obdobje 2005–2009 ter s posebnim revizijskim poročilom posebnega revizorja družbe Ernst & Young za obdobje od 1. januarja 2010 do 27. januarja 2013.

Na seji je bil zavrnjen predlog sklepa o vložitvi tožbe proti članom organov vodenja, nadzora in tretjih oseb za povrnitev škode, ki je nastala kot posledica kršitev dolžnosti članov družbe Premogovnik Velenje od 1. januarja 2010 do dneva skupščine. Prav tako je bil za isto obdobje zavrnjen predlog sklepa o vložitvi tožbe proti članom organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne za povrnitev škode, ki je nastala kot posledica kršitev dolžnosti ali kot posledica vpliva na organe vodenja ali nadzora družbe Premogovnik Velenje. Skupščina je zavrnila tudi predlog dveh malih delničarjev o prenehanju oz. likvidaciji družbe Premogovnik Velenje.

Objavljeno: 17-11-2014