Velenjska odkopna metoda mednarodno priznana blagovna znamka

Velenjska odkopna metoda – najproduktivnejša odkopna metoda pri podzemnem odkopavanju debelih slojev premoga

Velenjska odkopna metoda je dokazano najbolj produktivna metoda za odkopavanje debelih slojev premoga. Zanjo je Premogovnik Velenje leta 2007 s strani Inženirske zbornice Slovenije prejel priznanje za inovativnost. Blagovna znamka VELENJE MINING METHOD – VELENJE COAL MINE (Velenjska odkopna metoda – Premogovnik Velenje) je mednarodno priznana znamka v Evropski uniji, Turčiji, Ukrajini, na Kitajskem, v Srbiji, Gruziji, Rusiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori ter Makedoniji.

Premogovnik Velenje ima pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Uradu RS za intelektualno lastnino, registrirano zaščito blagovno-storitvene znamke »VELENJE MINING METHOD – VELENJE COAL MINE. Znamka je registrirana tudi pri mednarodnem uradu svetovne organizacije za intelektualno lastnino (The international bureau of the World Intellectual Property Organization) ter velja v državah Evropske unije in še devetih drugih državah.

»Premogovnik Velenje že vse od druge polovice prejšnjega stoletja posveča veliko pozornost modernizaciji in uvajanju najnovejših tehnologij pri pridobivanju premoga, ki bi olajšale fizični napor in rudarjem zagotavljale kar največjo varnost pri delu,« je ob tem povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Pomemben mejnik na tem področju smo dosegli leta 1988, ko smo dokončno iz klasičnih odkopov prešli na mehanizirane odkope. K temu je bistveno pripomoglo lastno znanje in sistematično iskanje najprimernejše in varne metode za odkopavanje debelih slojev premoga. Širokočelno odkopno metodo smo začeli uvajati leta 1952. Danes je v strokovni literaturi poznana kot Velenjska odkopna metoda in je ime Premogovnika Velenje ponesla v svet.«

Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v tem, da povečamo območje pridobivanja premoga tudi nad varovani prostor na odkopu. Pri tem izkoriščamo naravne sile lomljenja in drobljenja sloja in s tem omogočamo nepretrgan proces pridobivanja premoga. Celoten proces temelji na upoštevanju naravnih danosti, na zagotavljanju ustrezne varnosti in na predvidevanju posledic za okolje.

Objavljeno: 06-11-2014