Izredni inšpekcijski nadzor v Premogovniku Velenje uspešen

Ob ustavitvi odkopa CD1 v jami Preloge, zaradi zatesnitve odvozne proge kot posledice povečanih pritiskov v okolici proge, je bil v Premogovniku Velenje petek, 17. oktobra, in v ponedeljek, 20. oktobra 2014, opravljen izredni inšpekcijski nadzor.

Pregled sta opravila rudarska inšpektorja Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor. O nadzoru je sestavljen zapisnik, iz katerega je razvidno, da inšpektorji v jami Premogovnika Velenje niso ugotovili nobenih nepravilnosti in da delo poteka skladno z Zakonom o rudarstvu.

V Premogovniku Velenje redno, čez vse leto, potekajo inšpekcijski pregledi. Iz zapisnikov nadzora je razvidno, da delo poteka in se izvaja v skladu z veljavno rudarsko zakonodajo in pravili.

Objavljeno: 23-10-2014