RGP sanira plaz pod grajskim hribom

V hčerinskem podjetju Premogovnika Velenje družbi RGP so avgusta letos začeli z nujno sanacijo plazu pod grajskim hribom, ki so ga povzročile letošnje ujme, ki so prizadele skoraj celo Slovenijo. Te so bile vzrok za premik plazu pod pohodno potjo na Velenjski grad in levo pobočje nad doskočiščem velenjske skakalnice.

Sanacija zajema plaz, ki se je odtrgal pod pohodno potjo na Velenjski grad v dolžini 30 metrov, in plaz na levem bregu nad doskočiščem v skupni dolžini 94 metrov. Sanacija plazu bo zajemala izdelavo kamnite zložbe z odvodnjavanjem pod pohodno potjo, dreniranje in stabilizacijo desne brežine na območju skakalnice ter stabilizacijo prve ravni ter deloma druge in tretje ravni leve brežine. Pri tem bo treba izkopati 1.080 m3 zemljine, vgraditi 400 m3 mokrih betonskih mešanic ter 80 metrov drenažnih cevi.

Dela bodo končana predvidoma do konca leta 2014.

Objavljeno: 10-10-2014