Rudarski oktet Velenje prejel Grb MO Velenje

V petek, 19. septembra, so na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne občine Velenje v Domu kulture Velenje podelili tudi najvišja občinska priznanja. Grb Mestne občine Velenje je za dolgoletno prizadevno in uspešno delo na področju glasbe prejel Rudarski oktet Velenje.

V obrazložitvi, objavljeni v Uradnem vestniku MO Velenje, je zapisano: »Nekaj ljubiteljev petja, delavcev velenjskega premogovnika, je z namenom negovanja lepe pesmi 10. oktobra leta 1979 ustanovilo Rudarski oktet Velenje. Letos bo tako zaznamoval že 35-letnico uspešnega delovanja. Čeprav so se v oktetu menjavali člani in umetniški vodje, je v tem obdobju obogatil in razširil svoj repertoar od stanovske, narodne in umetne, renesančne, čitalniške, romantične, domovinske, sodobne, slovenske in tuje pesmi do črnske duhovne, sakralne in nabožne, popevke in celo narodno-zabavne pesmi. Posebno skrb namenja negovanju slovenskih pesmi, velik del njegovega repertoarja pa predstavljajo rudarske pesmi, ki jih s ponosom predstavlja občinstvu.

Nastopi Rudarskega okteta Velenje so vedno dobro obiskani, polni optimizma in pozitivne energije; obujajo spomine, burijo domišljijo, privabljajo dobro voljo.

S svojimi številnimi nastopi doma in v tujini pomembno prispeva k prepoznavnosti in promociji Premogovnika Velenje, Velenja in Slovenije. Pevci uspešno in ponosno predstavljajo rudarski stan, rudarski poklic in uniformo ter rudarsko mesto. Komisiji za priznanja Mestne občine Velenje predlagamo, da Rudarskemu oktetu Velenje podeli grb Mestne občine Velenje.«

Objavljeno: 24-09-2014