Inovacija HTZ Velenje med najboljšimi v Sloveniji

V sredo, 17. septembra 2014, je Gospodarska zbornica Slovenije v okviru Dneva inovativnosti podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna slovenska podjetja in inovatorje. Med njimi je tudi inovacija podjetja HTZ Velenje Naprava za denitrifikacijo pitne vode, ki je prejela srebrno priznanje.

Inovacija podjetja HTZ Velenje je plod sodelovanja z Razvojnim centrom Energija, Kemijskim inštitutom Ljubljana in Komunalnim podjetjem Velenje. Gre za razvoj tehnologije in mobilne naprave za odstranjevanje zdravju škodljivih nitratnih ionov iz pitne vode, saj Evropska unija zaostruje smernice glede največje dovoljene koncentracije nitratnih ionov v pitni vodi. S postavitvijo hibridnega membranskega bioreaktorja z uporabo nosilnih elementov biomase v anoksični in aerobni coni bo iz nitratnega iona nastal zdravju neškodljiv plinasti dušik. V okviru projekta LIFE+ 2014 bo naprava prenesena v različna okolja, s čimer se bo razširila uporabnost postopka. Inovacijo podpirata Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter nacionalna koordinatorka programa LIFE+ 2014.

Nosilci inovacije so Bojan Voh, Matej Vošnjak (oba HTZ Velenje), dr. Matjaž Ravnjak (Razvojni center Energija), dr. Albin Pintar (Kemijski inštitut Ljubljana) in Nataša Ževart Uranjek (Komunalno podjetje Velenje).

Inovacija je bila na regionalnem nivoju za najboljše inovacije SAŠA regije za leto 2013 nagrajena z zlatom.

Vlaganja v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih sta stalnici v poslovni politiki Skupine Premogovnik Velenje. V podjetju je veliko kreativnih posameznikov, saj si zelo prizadevamo za to, da spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v celotni Skupini. Trudimo se oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v katerem zagotavljamo in še izboljšujemo pogoje za takšne posameznike.

Objavljeno: 23-09-2014