Premogovnik Velenje z bosanskim podjetjem podpisal pomemben sporazum

Premogovnik Velenje je 15. septembra 2014 s podjetjem “Privredni preporod” iz Banjaluke iz Bosne in Hercegovine podpisal sporazum za izdelavo idejnega projekta odpiranja rudnika rjavega premoga Lješljani pri Novem Gradu. Podpis sporazuma pomeni odpiranje novih možnosti za nadaljnje sodelovanje pri projektiranju in izdelavi.

Sporazum za izdelavo idejnega projekta odpiranja rudnika rjavega premoga Lješljani sta v ponedeljek, 15. septembra 2014, podpisala izvršni direktor Razvojnega področja v Premogovniku Velenje mag. Ludvik Golob in direktor “Privrednog preporoda” Dragan Borković. Idejni projekt je osnova za izdelavo infrastrukturnih rešitev, ki morajo biti izvedene pri pripravi odpiranja rudnika. Poleg zasnove bodo strokovnjaki velenjskega premogovnika izdelali še tehnično-ekonomsko oceno pridobivanja premoga in bentonita. Izdelava dokumentacije bo predvidoma trajala pet mesecev, pri čemer se nam odpirajo tudi nove možnosti za nadaljnje sodelovanje pri projektiranju in izdelavi, če bo prišlo do sprejetja odločitve o izdelavi glavnega rudarskega projekta oz. o izgradnji infrastrukture in odpiranju rudnika.

Po prvih ocenah naših strokovnjakov je v tamkajšnjem rudniku dovolj kakovostnih zalog premoga in bentonita. Naša naloga je iskanje najboljše tehnologije za odkopavanje in separacijo premoga ter bentonita.

Objavljeno: 18-09-2014