Član Uprave za področje prestrukturiranja

Skladno s statutom družbe, ki predvideva do tri člane uprave, je Nadzorni svet Premogovnika Velenje z 28. 7. 2014 imenoval za člana uprave Borisa Štefančiča, ki je v družbi zadolžen za področje prestrukturiranja.
Pred nastopom te funkcije je zasedal različne vodstvene pozicije, poslovno in finančno prestrukturiranje pa predstavlja pomemben del njegove kariere.
V letu 1992 je na Tehnični fakulteti Univerze v Mariboru pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, v letu 1997 pa v okviru centra Brdo IEDC naziv MBA.

Objavljeno: 05-08-2014