Pogajanja med stavkovnim odborom in Upravo Premogovnika Velenje prekinjena brez dogovora

V četrtek, 3. julija 2014, so se v prostorih Premogovnika Velenje v popoldanskih urah nadaljevala pogajanja med Upravo PV in stavkovnim odborom, ki pa so jih po nekaj urah prekinili brez konkretnih dogovorov. Usklajevanja glede rešitve stavkovnih zahtev so sicer potekala že danes dopoldne na HSE na sestanku, ki so se ga udeležili generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik uprave PV Ivan Pohorec in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje Jože Kaligaro, vendar tudi ta niso bila zaključena, zato se bosta Uprava PV in pogajalska skupina znova sestali jutri, v petek, 4. julija 2014 in nadaljevali s pogajanji.

Objavljeno: 03-07-2014