Pogajanja med stavkovnim odborom in Upravo Premogovnika Velenje

V torek, 1. julija 2014, so v prostorih Premogovnika Velenje potekala pogajanja med Upravo PV in stavkovnim odborom, na katerih je odbor predstavil svoje stavkovne zahteve.

»Uprava Premogovnika Velenje razume skrb zaposlenih za nadaljnje delovanje Premogovnika Velenje in se strinja, da je regres pravica, ki po kolektivni pogodbi pripada zaposlenim. Regres je bil izplačan tudi po ostalih družbah Skupine HSE, vendar Premogovnik Velenje zaradi zahtevne likvidnostne situacije ni imel na razpolago finančnih sredstev za izplačilo v mesecu juniju,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec.

Zaradi razlike med stroškovno in prodajno ceno premoga je Premogovnik v težki likvidnostni situaciji, poslovanje je zelo zahtevno, kar se odraža tudi v odvisnih družbah. Za Premogovnik Velenje in njegove hčerinske družbe je bilo s strani zunanje institucije izdelan osnutek načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranje celotne Skupine Premogovnik Velenje. V njem so razdelani potrebni ukrepi, ki zadevajo optimizacijo poslovanja, katere pa mora uprava skupaj s socialnimi partnerji še uskladiti oz. izpogajati, pri čemer pa pričakujemo konstruktivno sodelovanje tudi s strani socialnih partnerjev.

S stališči in predlogi uprave, ki jih je predsednik Uprave PV Ivan Pohorec danes predstavil na pogajanjih, bodo člani stavkovnega odbora zdaj seznanili še ostale zaposlene.

Stavka se še vedno nadaljuje, opravljajo se zgolj najnujnejša dela za zagotovitev varnosti v jami.

Objavljeno: 02-07-2014