Premogovniku Velenje dve zlati in tri srebrna priznanja za najboljše inovacije SAŠA regije v letu 2013

V torek, 3. junija 2014, je v atriju Osnovne šole Nazarje potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim inovatorjem v SAŠA regiji v letu 2013. Med najboljšimi so tudi inovacije Premogovnika Velenje in njegove hčerinske družbe HTZ Velenje. Dve zlati in tri srebrna priznanja so potrditev, da se v podjetju zavedamo, da je inovativnost ključ do uspeha.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je letos v ocenjevanje prejela štirinajst predlogov iz devetih podjetij, podelila pa osem zlatih in šest srebrnih priznanj.

Uvodoma sta prisotne nagovorila dr. Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, in mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Strokovnjak na področju inovacij Andrej Pompe pa je predstavil skrivnosti inovativnega uma.

Rezultate ocenjevanja inovacij za leto 2013 je predstavil predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik: »Odziv na petnajsti zaporedni razpis je bil tako po številu prijav in sodelujočih avtorjev kot podjetij v skladu s povprečjem zadnjih petih let.«

Priznanja najboljšim sta podelila županja Občine Nazarje Majda Podkrižnik in podžupan Mestne občine Velenje dr. Franc Žerdin.

Med najboljšimi inovacijami so tudi tri inovacije Premogovnika Velenje in dve inovaciji podjetja HTZ Velenje.

Nosilci z zlatom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Avtomatizacija glavnih jamskih črpališč na k. –130 in k. –41,5 so Anton Kotnik, Boštjan Salmič, Danijel Šibanc in Jože Tevž. Obrazložitev projekta: Gre za izdelavo v celoti avtomatiziranega sistema črpanja vode iz premogovnika. Sistem sestavljata dve zaporedno vezani jamski črpališči, od katerih ima vsaka tri zmogljive črpalke z lastnimi krmilnimi sistemi. Sistemi imajo vzpostavljeno komunikacijo, ki določa zaporedje črpanja posameznih črpalk. Omogočen je tudi daljinski nadzor in upravljanje iz površja.

Nosilec s srebrom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Alarmiranje izrivov in izbruhov plina na odkopih je Vinko Kotnik. Obrazložitev projekta: Na odkopih pri sunkovitem zapiranju stropnega dela pogosto prihaja do izrivov velikih količin CH4 in CO2 plinov. Prav tako prihaja do izbruhov iz prelomnih con, ki jih aktiviramo z odkopavanjem. Za tovrstne primere smo na ogroženih mestih – odkopih in izstopnih progah – razvili sistem obveščanja zaposlenih z bliskavicami. Le-te aktivirajo stacionarni merilniki, ki ob zaznani povečani koncentraciji plinov pošljejo ustrezen signal.

Nosilci s srebrom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Načrt obrambe in reševanja v realnem času NOIR so Vekoslav Hostnik, Vinko Kotnik in Boštjan Salmič. Obrazložitev projekta: NOIR v realnem času preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema omogoča vpogled v trenutno in dejansko stanje v jami, prikaže lokacijo ogroženega območja, vrsto in obseg nevarnosti, pravilno pot umikov zaposlenih glede na obstoječe stanje, pot svežega in izrabljenega zraka in vrsto drugih podatkov, ki so ključni pri učinkovitem in uspešnem reševanju.

Nosilci z zlatom nagrajene inovacije HTZ Velenje Naprava za denitrifikacijo pitne vode so Bojan Voh, Matej Vošnjak, dr. Matjaž Ravnjak (Razvojni center Energija), dr. Albin Pintar (Kemijski inštitut Ljubljana) in Nataša Ževart Uranjek (Komunalno podjetje Velenje). Obrazložitev projekta: EU zaostruje smernice glede največje dovoljene koncentracije nitratnih ionov v pitni vodi, saj so le-ti zdravju škodljivi. S postavitvijo hibridnega membranskega bioreaktorja z uporabo nosilnih elementov biomase v anoksični in aerobni coni bo iz nitratnega iona nastal zdravju neškodljivi plinasti dušik.

Nosilci s srebrom nagrajene inovacije HTZ Velenje Izvajanje servisnih posegov s pomočjo pametnih telefonov in QR-kode so Peter Hudournik, mag. Suzana Koželjnik in Matej Vošnjak iz podjetja HTZ ter Ivan Gaberšek, Stanko Krstić, Sergej Natlačen, Jože Novinšek in Marko Zabreznik iz podjetja M2M informacijski sistemi. Obrazložitev projekta: Za najem aparatov za vodo je treba voditi sprotno bazo podatkov – o lokaciji, izvršenih posegih, času in porabljenemu materialu za servis. V izogib nepravilnemu in ne sprotnemu vnosu potrebnih podatkov smo skupaj s podjetjem M2M našli optimalno rešitev, ki temelji na moderni tehnološki platformi in uporabi QR-kode za identifikacijo.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec je po prejemu priznanj povedal, da so vlaganja v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih že nekajletni stalnici v poslovni politiki Skupine Premogovnik Velenje. »Kreativni posamezniki so do zdaj prispevali precej kakovostnih rešitev za boljše, lažje in uspešnejše delo. Zelo pomembno je, da se ideje vedno bolj dotikajo vseh poslovnih področij in funkcij v podjetju, saj s tem dokazujemo, da je inoviranje možno na vseh področjih delovanja. Z dosedanjimi rezultati smo lahko zadovoljni, še naprej pa bomo spodobujali inovativno razmišljanje v čim širšem krogu zaposlenih v podjetju in naših hčerinskih družbah.«

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Nazarje in tamkajšnje glasbene šole.

Objavljeno: 05-06-2014