Premogovnik Velenje razpisuje kadrovske štipendije za šolsko leto 2014/2015

Program geostrojnik rudar, raven izobrazbe 4, število štipendij 10;
program geotehnik, raven izobrazbe 5, število štipendij 8.

Prijavljanje
Kandidati za razpisane štipendije naj pošljejo prijave najkasneje do 30. junija 2014 na naslov:
Premogovnik Velenje, d. d., Služba izobraževanja, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

Prijava naj vsebuje:
• prošnjo za štipendijo,
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• fotokopijo zadnjega šolskega spričevala,
• kratek življenjepis.

Izbor kandidatov
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in druge dosežke v šolanju, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter druga merila, določena v aktih družbe.

Višina štipendije in ugodnosti štipendistov
Višina kadrovske štipendije, pravice, obveznosti in ugodnosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.

O rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. avgustu 2014.

PDF Embedder requires a url attribute

Objavljeno: 29-05-2014