V Premogovniku Velenje predstavniki makedonskega Rudnika SASA

V tem tednu so se na obisku v Premogovniku Velenje mudili najvišji predstavniki Rudnika svinca in cinka SASA iz Makedonske Kamenice, občine Makedonska Kamenica, štipske univerze Goce Delčev in inšpektorata za delo. Namen njihovega obiska je bil predvsem v izmenjavi znanj in izkušenj, ki jih ima Premogovnik Velenje pri sistemu vodenja kakovosti po standardih ISO in OHSAS.

Goste je sprejel predsednik Uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec s sodelavci. Seznanili so jih s potekom obvladovanja sistemov vodenja in dobro prakso, ki jo imamo v Premogovniku na področju varnosti in zdravja pri delu. Med drugim so si ogledali tudi jamska delovišča, delovanje varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS), delovanje Službe za varnost in zdravje pri delu in jamske reševalne čete, obvladovanje dokumentacije sistemov vodenja, proces degradacij in rekultivacij ter postopek odlaganja pepela.

Nad urejenostjo in tehnologijo, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, so bili gostje izjemno navdušeni, še posebej nad procesom pridobivanja premoga in celotnim sistemom tehnološkega nadzora delovanja jame, urejenostjo in informacijsko podporo sistemov vodenja ter postopkom vzdrževanja delovne opreme v sistemu Maximo, ki je vrhunski informacijski sistem za računalniško podprto upravljanje sredstev in storitev.

Makedonski rudnik svinca in cinka SASA je zelo urejen, tudi tehnologijo ima na visoki tehnološki ravni. Njihova proizvodnja dosega med sedemsto in osemsto tisoč tonami rude na leto. V rudniku SASA imajo delovanje usklajeno z zahtevami sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 in sistemu ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004. Letos se pripravljajo na certificiranje sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001:2007.

Objavljeno: 16-05-2014