Danes mineva 139 let od najdbe glavnega lignitnega sloja v Šaleški dolini

11. aprila 1875 je bil prevrtan glavni lignitni sloj, kar je bil odločilni dogodek za razvoj Šaleške doline. Praznovanje smo pred štirimi leti, ko smo praznovali 135-letnico Premogovnika, poimenovali jubilej preteklosti in izhodišče prihodnosti. Letos od odkritja glavnega lignitnega sloja torej mineva 139 let.

Kratek pogled v zgodovino pokaže tole!

Franc Mages, posestnik z Dunaja, je v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem raziskoval premogove sloje. Po večletnem raziskovanju se mu je 11. aprila 1875 v Šaleški dolini posrečil veliki met, ki pa ga ni znal izkoristiti. Z vrtino v bližini zdajšnjega jaška Škale je namreč prišel do globine 101,6 metra in naletel na »glavni sloj«. Prevrtaval ga je skoraj mesec dni in ga 9. maja 1875 dokončno prevrtal.

Debelina sloja je bila več kot 37 metrov in vseboval je le malo gline. Najdba tega glavnega sloja lignita, za katerega so najprej ugotovili solidno debelino in kakovost, kasneje pa še velike rezerve, je temeljni kamen našega premogovnika.

Vendar Franc Mages še tudi po desetih letih ni imel veliko od svoje najdbe in se zaradi interesov na mnogih področjih ni odločil za odprtje pravega premogovnika. Zato je aprila 1885 rudarsko posest v Šaleški dolini prodal Danielu von Lappu, ki je imel dovolj denarja, volje in moči, da se je takoj lotil nadaljnjih raziskav.

V 139 let od najdbe glavnega lignitnega sloja v Šaleški dolini je bilo iz premogovne kadunje, ki skriva enega najdebelejših slojev premoga na svetu, odkopanih več kot 235 milijonov ton premoga.

»Srečno« in uspešno delo še naprej!

Objavljeno: 11-04-2014