Udeleženci projekta »Underground in the cloud« na obisku v Premogovniku Velenje

V četrtek, 27. marca 2014, so bili na obisku v Premogovniku Velenje dijaki, učitelji in drugi partnerji mednarodnega projekta »Underground in the cloud«, ki deluje v sklopu izobraževalnih projektov Leonardo Da Vinci. V Sloveniji jih koordinira Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Poleg Slovenije so partnerji pri projektu tudi rudarske šole iz Češke in Poljske. Prvi koraki dve leti trajajočega mednarodnega projekta so bili narejeni septembra lani na Poljskem. Februarja letos je predstavnike projekta gostila Češka, tokratna gostitelja sta bila Premogovnik Velenje in Šolski center Velenje. Premogovnik Velenje v tem projektu sodeluje kot partner Rudarske šole Šolskega centra Velenje.

Teme projekta so predvsem nove tehnologije v rudarstvu, ki jim v Premogovniku Velenje namenjamo veliko pozornosti. Na uvodnem sestanku v poljskih Katowicah septembra lani so se partnerji dogovorili, da bodo dijaki vseh partnerskih rudarskih šol obdelali, predstavili in primerjali dve temi, in sicer varnost in zdravje pri delu ter potencialne nevarnosti v jami. Projekt traja do leta 2015 in predvideva po dve srečanji v vsaki partnerski državi.

Goste je v imenu Premogovnika Velenje nagovoril Boris Potrč, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za področje varnosti. V predstavitvi delovanja Skupine PV, ki je med udeleženci vzbudila veliko zanimanje, je med drugim še dejal: »Zamisli, sodelovanje in ljudje so skupni imenovalec za razvoj in napredek. Povezovanje različnih znanj in prakse je proces, h kateremu stremimo tudi v Premogovniku Velenje, ki s skoraj 140-letno tradicijo odkopavanja premoga in njegovo konkurenčno proizvodnjo zagotavlja tretjino električne energije, ki jo porabimo v Sloveniji.«

Poleg Premogovnika Velenje so si gostje ogledali tudi Muzej premogovništva Slovenije, Gorenje, Termoelektrarno Šoštanj in Muzej Velenje.

Objavljeno: 31-03-2014