Pomlad prinesla novi Rudar

Luč sveta je ugledala tretja številka časopisa Rudar v tem letu. O pomladi in novih priložnostih pričata tudi njena naslovnica in uvodnik predsednika Uprave, ki optimistično zre v prihodnost.

Rubriko Z delom se vse doseže tokrat začenjamo z zapisom o zadnjih dogajanjih v podjetju v zvezi s stavkovnimi zahtevami za ureditev razmer v skupini HSE. Zapisali smo tudi o spontani akciji, s katero smo izkazali podporo zasavskim kolegom. Z veseljem smo pohvalili skupino rudarjev, ki je odgovorna za transport jeklenega ločnega podporja v jami Preloge. Predstavniki Premogovnika Velenje so se udeležili dveh delovnih sestankov – na Poljskem in Češkem. Kaj so tam predstavljali, si lahko preberete v Rudarju. V njem smo predstavili tudi podatke o nezgodah pri delu in zdravstvenem stanju zaposlenih.

Na področju inovativnosti je za nami uspešnih pet let. Takšen je naslov prvega članka v rubriki Podjetje smo ljudje. V tej rubriki še o seminarju za nadzorno-tehnično osebje, delovanju Aktiva delovnih invalidov Skupine PV in rezultatih volitev za člane Sveta delavcev HTZ. Predstavljamo tudi dolgoletno sodelavko, ki je zadnja leta zaposlena v podjetju Gost.

Muzej premogovništva Slovenije se ponaša z zgodovinsko in v svetovnem merilu izjemno pomembnim razstavnim predmetom. Za kateri stroj gre, si preberite v rubriki Skupina Premogovnik Velenje. Na tem mestu še o terestričnem laserskem skeniranju strojnice jamskega črpališča, spremljanju reklamacij na Portalu PV in o sanaciji plazu v Kavčah. Vsaka ženska je rada lepa, tudi stanovalke Centra starejših Zimzelen. Center je odprl tri svetovalnice za demenco, njihove lokacije so zapisane v Rudarju.

V Tretjem polčasu o 82. občnem zboru Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva PV ter o mladi energiji, ki se je pretakala na abonmajskem koncertu velenjskih godbenikov. Zanimivo je bilo tudi na Golteh, kjer so slovenski kuharski mojstri prvič kuhali na snegu, ter na odličnem koncertu ob dnevu žena s pomenljivim naslovom »Z glasbo za lepši jutri 2014 – vokalna ekstaza«. V tej rubriki najdete še namige za branje, pravila lepega vedenja, zanimive fotografske utrinke zaposlenih in drugo.

Objavljeno: 28-03-2014