V premogovniškem muzeju na ogled izvažalni stroj Dominion

Muzej premogovništva Slovenije v Velenju se ponaša z zgodovinsko in v svetovnem merilu izjemno pomembnim razstavnim predmetom, izvažalnim strojem Dominion. Gre za najpomembnejši stroj v času socializma, ki je svoje poslanstvo začel prvi mesec leta 1954, svojo pot pa je sklenil petintrideset let kasneje. Upravičeno lahko rečemo, da je Dominion v veliki meri pripomogel k hitremu razvoju mesta Velenje.

Izvažalni stroj kanadskega dobavitelja Dominion je Premogovnik Velenje nabavil poleti leta 1952, ko se je pokazala vedno večja potreba po energiji in s tem po večjem izkopu premoga. Nujna je bila izgradnja dodatnih zmogljivosti za pridobivanje premoga, zato je bil za potrebe izdelave jaška Preloge nameščen ta izvažalni stroj. Z rednim izvažanjem lignita s tem strojem so začeli 4. januarja 1954, svojo zadnjo vožnjo pa je opravil 31. maja 1989. V petintridesetih letih njegovega delovanja so skozi izvažalni jašek Preloge spravili na površino 85.427.574 ton lignita. S povečevanjem izkopa premoga in posledično z vse večjim zaposlovanjem rudarjev se je tudi mesto Velenje začelo hitro širiti in razvijati. Nekateri menijo, da je prav ta stroj v veliki meri pripomogel k hitremu razvoju Velenja.

»Izvažalni stroj Dominion je nameščen na Starem jašku v Velenju in je največji muzejski razstavni predmet Muzeja premogovništva Slovenije,« je povedal vodja Muzeja premogovništva Slovenije Stojan Špegel. »Stroj si je mogoče ogledati od zunaj, vstopiti pa bo možno tudi v njegovo podnožje, kjer se vidi dejanski obseg kolutov za jekleno vrv. Ob njem so predstavljeni tudi osnovni podatki o delovanju tega stroja, na posebni ploščadi v neposredni bližini pa je možna tudi izvedba Skoka čez kožo, saj so nekoč mladi rudarji skočili v rudarski stan prav preko rudniškega jaška.«

Objavljeno: 27-03-2014