Stavka v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje so zaposleni v ponedeljek, 3. marca 2014, izvedli dveurno opozorilno stavko. Stavkovne zahteve, ki jih je Stavkovni odbor Sindikata Premogovnika Velenje sprejel na izredni seji odbora v ponedeljek, 17. februarja, se nanašajo na ureditev razmerij v skupini HSE, ki bodo omogočale normalno poslovanje Skupine PV. Kljub podpisani pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije za leto 2013 med Holdingom Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje, HSE oz. TEŠ nista prevzela vseh s pogodbo določenih količin premoga, kar za Premogovnik Velenje predstavlja precejšnji izpad prihodkov (dobre 4 mio EUR).

Poleg naštetega sindikat zahteva tudi izplačilo dodatnih prejemkov, določenih v Kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje in PKP premogovništva Slovenije, in zagotovitev enotnih dodatnih izplačil v skupini HSE za leto 2013. Ob tem je treba omeniti, da je Premogovnik Velenje upošteval priporočila, ki jih je v zvezi z izplačilom regresa za leto 2013 posredoval prav HSE in v katerem ta zaradi trenutnih ekonomskih in gospodarskih razmer priporoča izplačilo regresa v višini minimalne plače. Uprava PV razume nezadovoljstvo zaposlenih, ker so bili po ostalih družbah skupine HSE izplačani višji regresi oziroma izvršena dodatna izplačila, vendar brez odkupa neprevzetih pogodbeno določenih količin premoga Premogovnik Velenje nima na razpolago dodatnih finančnih sredstev za izpolnitev zahteve glede višine regresa.

Premogovnik Velenje je v fazi intenzivnega prestrukturiranja, izločanja poslovno nepotrebnih sredstev in dezinvestiranja. Ta faza je že dlje časa načrtovana in se tudi izvaja, so pa zahtevne gospodarske okoliščine in situacija na slovenskem nepremičninskem trgu zdaj bistveno bolj zaostrene in močno otežujejo izvajanje omenjenih procesov.

V pogajanjih, ki še potekajo, je Uprava stavkovni odbor seznanila, da bo imel Premogovnik Velenje v prvi polovici letošnjega leta izdelan nov strateški razvojni načrt, ki bo skupaj s finančnim prestrukturiranjem predstavljal temelj nadaljnjega poslovanja.

V času opozorilne stavke so bile izvedene vse aktivnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih ter varovanja premoženja podjetja.

Objavljeno: 03-03-2014