Odziv Premogovnika Velenje na zapis HSE o planirani prodaji premoga

Glede na zapisano v odzivu HSE na sporočilo za javnost Premogovnika Velenje po današnji opozorilni stavki želimo pojasniti, da je v tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije za leto 2013 med Holdingom Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje določena mesečna dinamika proizvodnje premoga, ki je bila naravnana na skupno številko 41.400 TJ in po kateri se je Premogovnik Velenje ravnal. Ko HSE omenja poslovni načrt Premogovnika Velenje, pozabi omeniti svoj poslovni načrt, v katerem je bila planirana prodaja premoga Termoelektrarni Šoštanj za potrebe proizvodnje električne energije v višini 41.400 TJ – ta količina je bila nato potrjena tudi s tripartitno pogodbo med HSE-TEŠ-PV, ki je bila podpisana 27. 3. 2013. Razlika med realizirano prodajo leta 2013, ki je znašala 39.795 TJ, in pogodbo je tako 1.604 TJ, kar po prodajni ceni 2,5 EUR/GJ znaša 4 mio EUR prihodkov.

http://www.hse.si/si/zanimivosti/novice/2014/03/510-Odziv-HSE-na-sporocilo-za-javnost-Premogovnika-Velenje-po-dvourni-opozorilni-stavki

Objavljeno: 03-03-2014