Februarska številka časopisa Rudar

Pred nami je februarska številka časopisa Rudar. Največji poudarek tokratne številke je na Inovacijski dejavnosti, ki ji v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje dajemo velik pomen. Da so inovacije gibalo razvoja, lahko zasledite že v uvodniku, ki ga je pripravil vodja Kadrovsko-splošnega področja v podjetju HTZ Velenje Janko Lukner. V Kulturnem domu v Šoštanju smo razglasili najboljše inovatorje, promotorje inovacijske dejavnosti in najbolj inovativno organizacijsko enoto v letu 2013 v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje. Več o tem je zapisano v rubriki Z delom se vse doseže.

V rubriki Z veseljem pohvalimo smo izpostavili gasilce Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje, ki so na začetku februarja, ob ledeni ujmi, ki je zajela domala celotno Slovenijo, pokazali veliko mero srčnosti, požrtvovalnosti in pripravljenosti pomagati –  v nemogočih razmerah so velikokrat izpostavljali tudi svoja življenja. V Premogovniku Velenje smo uspešno prestali revizijo projekta e-VTIS. Naše podjetje zgledno sodeluje tudi z izobraževalnimi ustanovami, saj je bilo na letošnjih informativnih dnevih veliko zanimanje za rudarske in druge poklice, ki so tako ali drugače povezani s Premogovnikom Velenje.
V rubriki Skupina Premogovnik Velenje lahko preberete, kako so v Centru starejših Zimzelen počastili slovenski kulturni praznik. Podjetje RGP je začelo graditi jamsko črpalno postajo na koti –53, Komunalno vzdrževanje družbe PV Invest pa je vložilo veliko napora pri odpravljanju katastrofalnih posledic, ki jih je žled pustil v MO Velenje.

V rubriki Tretji polčas lahko preberete, kako premagati zasvojenost. Pomoč pri tem nudi nevladna organizacija Društvo Projekt Človek. Člani velenjskih godbenikov so ob koncu januarja izvedli tradicionalni Novoletni koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, na katerem so se jim pridružili trije odlični solisti – kateri so, izveste v tem Rudarju. Prebrali boste lahko tudi, kako veliko moč ima pohvala oz. graja. Tudi v tej številki ne manjkata utečena prispevka Branje je zakon in Bonton.

Objavljeno: 26-02-2014