Premogovnik Velenje uspešno prestal revizijo izvajanja projekta e-VTIS

Konec januarja 2014 je bila v Premogovniku Velenje izvedena revizija izvajanja projekta »Varnostno spremljanje moštva in upravljanje s sredstvi v nevarnih okoljih«. Projekt je Premogovnik skupaj s partnerjem oktobra 2012 prijavil na Razpis za spodbujanje R & R projektov razvoja e-storitev 2012–2014 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Cilj projekta je zagotoviti celovito obravnavo moštva in opreme v okoljih s povišanim tveganjem in stopnjo nevarnosti. Tehnološko rešitev temelji na tehnologijah RFID, WIFI in VOIP v povezavi s spletnimi tehnologijami za izvedbo vizualizacije stanja na terenu in zagotavljanje mobilne dostopnosti rešitve.

Predstavitev izvedbe projekta e-VTIS je potrdila, da je do zdaj v Premogovniku Velenje opravljenih že približno 70 % načrtovanih dejavnosti in okrog 60 % pri konzorcijskem partnerju. Izplačanih je bilo 106.213 evrov oziroma 63 % načrtovanih in odobrenih sredstev sofinanciranja.

Poudariti velja, da se je ta projekt – med kar 72 prijavljenimi – uvrstil med 10 projektov, katerih izvedba je sofinancirana s strani MIZŠ. Skupino za izvedbo projekta sestavlja 14 sodelavcev iz Premogovnika Velenje in 8 sodelavcev konzorcijskega partnerja, rok za njegovo končanje pa je julij 2014.

Objavljeno: 17-02-2014