V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje razglasili inovatorje leta 2013

Premogovnik Velenje in njegova hčerinska družba HTZ Velenje sta v sredo, 12. februarja 2014, v Kulturnem domu v Šoštanju izvedla sklepni del akcije Inovator leta, ki ju omenjeni podjetji skupaj pripravljata že četrto leto zapored. Razglasili so najboljše inovatorje in promotorje inovacijske dejavnosti ter najbolj inovativno področje oziroma organizacijsko enoto.

V akcijo Inovator leta so bili vključeni vsi koristni predlogi, ki so jih v obeh družbah prevzeli promotorji inovacijske dejavnosti na posameznih delovnih področjih. Skupaj je v akciji sodelovalo 22 promotorjev in 119 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 176 koristnih predlogov. 140 koristnih predlogov je bilo realiziranih, ostali pa so v različnih fazah realizacije.

Bojan Stropnik, vodja inovacijske dejavnosti v Premogovniku Velenje, ki je predstavil lanskoletne rezultate in dosežke na tem področju, se je inovatorjem in promotorjem inovacijske dejavnosti zahvalil za njihov prispevek, vodstvoma obeh družb pa za podporo in spodbujanje inovativnega razmišljanja v Skupini PV. »Lanskoletni dosežki na področju inovacijske dejavnosti so zelo dobri, saj smo na marsikaterem področju celo presegli rezultate preteklega leta. Ne glede na to se bomo vsi skupaj trudili, da bo rezultat akcije Inovator leta 2014 še boljši. Prepričan sem, da to zmoremo!« je dejal Stropnik.

Bojan Voh, vodja razvoja v podjetju HTZ Velenje, ki je največje invalidsko podjetje v Sloveniji in je z nekaj več kot 800 zaposlenimi tudi največje hčerinsko podjetje v Skupini Premogovnik Velenje, je predstavil razvojne dosežke te družbe v zadnjih nekaj letih. »Strokovna usposobljenost zaposlenih, znanje in dolgoletne izkušnje ter visoka tehnološka razvitost zagotavljajo našemu podjetju fleksibilnost in trdne temelje za prihodnost. Z nenehnim razvojem ter inovativnimi in tržno naravnanimi programi razširjamo svoje delovanje tudi na nova, perspektivna in v prihodnost usmerjena področja« je med drugim v svoji predstavitvi dejal Voh.

Najboljši inovatorji in promotorji inovacijske dejavnosti so prejeli plaketo in nagrado ter prav posebno v ta namen izdelano ploščico iz ksilita, ki je star več kot dva in pol milijona let ter simbolizira vrednost našega dela in okolja, v katerem živimo in je zraslo na premogu.

V kategoriji Najboljši inovator leta je zmagal Damjan Maze, drugo mesto je zasedla Mateja Sovič, tretje mesto sta si z enakim številom točk delila Boštjan Gorjup in Aleksander Kavčnik. V kategoriji Najboljši promotor leta je prvo mesto je zasedel Vladimir Sredenšek, drugi je bil Silvo Pečovnik, tretje mesto sta si tudi v tej kategoriji razdelila dva, in sicer Robert Brezovnik in Gregor Železnik. Za najboljšo organizacijsko enoto na področju inovativnosti za leto 2013 so razglasili Strojni remont iz podjetja HTZ Velenje. Janko Avberšek, vodja Strojnega remonta HTZ, je v imenu najboljše organizacijske enote iz rok direktorja družbe HTZ Dejana Radovanovića Velenje prejel prehodni pokal.

V Skupini Premogovnik Velenje, kjer je veliko kreativnih posameznikov, ki so do zdaj prispevali precej kakovostnih rešitev za boljše, lažje in uspešnejše delo, nenehno spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih. Želimo, da inovativnost postane vsesplošen način delovanja naših zaposlenih. Vlaganja v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih tvorita pomemben segment v poslovni politiki Skupine Premogovnik Velenje. V letu 2008 smo izpeljali večjo nadgradnjo obstoječega sistema inovacijske dejavnosti in s tem še izboljšali pogoje za inovativne posameznike. Rezultati v zadnjih petih letih kažejo, da smo ubrali pravo pot.

Objavljeno: 14-02-2014