Kitajski študent na obisku v Premogovniku Velenje

Ob koncu januarja je bil na dvodnevnem obisku v Premogovniku Velenje kitajski študent Guangyao Si, ki je na podiplomskem študiju na londonski fakulteti Imperial College. Namen njegovega obiska je bila izmenjava mnenj teorije s stroko ter primerjava praktičnih rezultatov plinskih lastnosti in obnašanj plina v premogovem sloju velenjskega premogovnika s teoretičnimi modelnimi rezultati, s katerimi razpolagajo študenti na omenjeni univerzi. Vse to poteka v okviru mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov CoGasOUT in GHG2E.

Premogovnik Velenje je projektni partner mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov CoGasOUT in GHG2E, ki ju koordinira fakulteta Imperial College London. Gre za razvoj tehnologije kontroliranega razplinjevanja odkopnih stebrov in zmanjšanja možnosti izbruhov plina pri odkopavanju debelih/strmih slojev premoga.

V sklopu omenjenih projektov v Premogovniku Velenje že od leta 2010 raziskujemo lastnosti premogovega plina, pri čemer merimo tlak plina, izvajamo vzorčevanje plina, spremljamo hribinske napetosti in deformacije ter izvajamo druge raziskave v povezavi s partnerji na projektih. S temi podatki smo naredili velik korak k boljšemu razumevanju dinamike oz. migracije plina po sloju. Tako izvemo, kje ga lahko pričakujemo več, kje so potencialno ogrožena mesta in predvsem, kako se dinamika odkopavanja našega premoga odraža na plinu. Osvojeno znanje smo v letu 2013 koristno uporabili pri uspešno izvedenem pilotnem poskusu razplinjevanja odkopnega stebra na odkopu k. –65F v jami Pesje.

Na podlagi projektov CoGasOUT in GHG2E nastajajo trije doktorati. Sergej Jamnikar iz Premogovnika Velenje pripravlja doktorat, ki temelji na meritvah in interpretaciji teh meritev v velenjski jami, Jerneja Lazar, prav tako iz Premogovnika Velenje, in kitajski študent Gungyao Si, pripravljata doktorat na modelni predstavitvi plinskih procesov. Vsi trije so doktorandi Imperial College London, Royal School of Mines, na oddelku Geoznanosti, ki ga vodi ugledni profesor Sevket Durucan, mentor vseh treh.

Premogovnik Velenje z londonskim Imperial College ter drugimi partnerji uspešno končuje že drugi mednarodni projekt, ki ga finančno podpira Evropska unija. V sedmem okvirnem evropskem programu smo pridobili že tretjega, v okviru Razvojnega sklada za premog in jeklo (RFCS) pa se pogajamo za četrtega.

Objavljeno: 31-01-2014