Premogovnik Velenje pri skrbi za zdravje zaposlenih primer dobre prakse na evropski ravni

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je partner projekta Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) »Bolj varno in zdravo delo v vsaki starosti«. Belgijski raziskovalni inštitut, ki je vodja projekta, je med stotimi primeri dobrih praks iz več evropskih podjetij izbral štiriindvajset najboljših, med njimi tudi Premogovnik Velenje, ki je eno od zgolj treh izbranih slovenskih podjetij.

Izvlečki iz zbornika z naslovom Zdravstveni absentizem v Sloveniji, ki ga je leta 2010 izdal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predstavlja primere iz prakse štirinajstih slovenskih podjetij, je bil osnova za izbor Premogovnika Velenje kot primer dobre prakse na področju zdravja in varnosti pri delu. V zborniku je strokovna sodelavka za zdravstveno preventivo v velenjskem Premogovniku Jana Žolgar predstavila aktivnosti, ki jih izvajamo v podjetju z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni, predvsem kot spodbudo za skrb za lastno zdravje. Cilji so bolj zdrav in zadovoljen delavec, znižanje bolniškega dopusta ter zmanjšanja kostno mišičnih obolenj.

V Premogovniku Velenje smo že pred novo zakonodajo uvedli projekt Skrb za zdravega delavca, saj ga vodimo že od leta 1998. Nova zakonodaja je pomenila zgolj potrditev, da smo na pravi poti. Prvi in edini na svetu izvajamo projekt Vpliv jamske klime za organizem v realnem okolju, pri katerem sodelujemo z Zavodom za varstvo pri delu Ljubljana in Kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Na področju zdravja pri delu izvajamo še naslednje aktivnosti: pregledi za osteoporozo za ženske nad 45 let, urološki pregledi za moške nad 46 let, ortopedske storitve z možnostjo vključitve v fizioterapevtske storitve (na letnem nivoju sto delavcev), preventivni programi v Fiesi (preventivno-aktivni oddih) in Šmarjeških Toplicah (medicinsko-preventivni-aktivni oddih za zaposlene z zdravstvenimi težavami), medicinsko-preventivni-aktivni oddih za zaposlene v jami, ki delajo na najtežjih delovnih mestih in jih izbere delodajalec, dvakrat letno test hoje na dva kilometra, zimska preventiva s športnimi aktivnostmi v telovadnicah in mnoge druge. Člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje lahko s športno izkaznico koristijo popuste pri različnih storitvah (savne, bazeni, fitnes in drugo). Naštete aktivnosti izvajamo za vse zaposlene, izhodišče za njihovo izvedbo pa je delovna doba. Organizirali smo tudi več različnih izobraževanj – rak dojke, medgeneracijsko sožitje, stres in upravljanje osebne energije ter podobno. Določene aktivnosti izvajamo sami, saj imamo v podjetju zaposlenega delovnega terapevta in psihologa, sodelujemo pa tudi z drugimi institucijami, kot so zdravilišča, Zdravstveni dom Velenje, Klinika Golnik, Zavod za varstvo in zdravje pri delu Ljubljana.

Varnost in zdravje pri delu ter humanizacija dela oziroma procesov so eden glavnih strateških ciljev podjetja. Področje varnosti in zdravja pri delu imamo urejeno s sistemskim dokumentom Promocija zdravja na delovnem mestu, obvezujeta nas tudi Zakon o rudarstvu in Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Leta 2005 smo pridobili certifikat OHSAS 18001:2007 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Evropski projekt »Bolj varno in zdravo delo v vsaki starosti« bo končan konec leta 2015.

Objavljeno: 17-01-2014