Odgovor Premogovnika Velenje na članek v Slovenskih novicah novinarja Primoža Škerla

Premogovnik Velenje ne zastruplja nikogar – s svojimi izjavami pa to počnejo nekateri mediji

Verjamemo, da se zdi rumenim medijem (Slovenske novice) normalno, da si s senzacionalnimi novicami in šokantnimi naslovi (Skrivnostni jamski plin ubija velenjske rudarje?) dvigujejo naklado, da pa jih pri tem ne ustavi niti nedotakljivost zdravja ljudi, v tem primeru rudarjev, se nam zdi milo rečeno žalostno.

V Šaleški dolini že skoraj 140 let izvajamo premogovniško dejavnost – ves ta čas so prisotni tako pozitivni kot negativni spremljevalci rudarjenja, ki pa jih v Premogovniku Velenje obvladujemo. Premogovnik Velenje sodi med tehnološko in varnostno najbolj razvite premogovnike, tako v Evropi kot v svetu. Zaradi zagotovitve še višje ravni varnosti in zavedanja zaposlenih smo junija 2005 pridobili certifikat OHSAS 18001:2007 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki nam omogoča sistemsko ureditev področja varnosti in zdravja pri delu ter povečuje učinkovitost vlaganja sredstev v te namene.

Imamo vzpostavljen vrhunski varnostni sistem (VTIS), kar nam priznavajo tako domači kot tuji strokovnjaki, preko katerega dežurni delavci 24 ur na dan spremljajo vse varnostne in tehnološke parametre v jami ter po potrebi zaposlenim posredujejo varnostne informacije. VTIS omogoča kontinuirano merjenje prisotnosti vseh jamskih plinov (vsak trenutek vemo, kakšna je koncentracija plinov). Nadzorniki zračenja izvajajo redne meritve prisotnosti plinov v jami z opremo, ki ima vse potrebne certifikate, kar najmanj enkrat letno preverja tudi republiška rudarska inšpekcija. Enkrat mesečno so na vseh deloviščih odvzeti vzorci za kemično analizo, katerih rezultati so sestavni del zakonsko predpisanih evidenc meritev jamskih plinov. Evidence najmanj vsakih šest mesecev pregleda tudi rudarski inšpektor, ki do zdaj ni ugotovil nobenih nepravilnosti in kršitev.

V primeru, da pride do prekoračitve mejnih vrednosti jamskih plinov, izvajamo vse potrebne ukrepe, ki so predpisani za varen umik vseh zaposlenih v posameznem območju jame.

Premogovnik Velenje je eden redkih rudnikov, v katerem ni zaslediti poklicnih bolezni. To dokazujejo redni zdravstveni pregledi, ki se odvijajo enkrat letno, pri nekaterih skupinah, ki so posebej izpostavljene, pa celo dvakrat letno.

Resnično je vsega obsojanja vredno, na kakšen način mediji strašijo ljudi in vnašajo nemir med zaposlene. Še bolj žalostno je, da podatke za članke novinarji poberejo kar s socialnih omrežij, kjer anonimni diskusanti debatirajo o temah, ki jih ne poznajo ali pa namenoma širijo dezinformacije – to z resnim novinarstvom najbrž nima nobene stične točke več.

Še bolj nas žalosti dejstvo, da kljub velikemu poudarku, ki ga v Premogovniku Velenje namenjamo varstvu pri delu, zagotavljanju ustreznih in primernih delovnih pogojev, novinar Primož Škerl naše varnostne kriterije primerja s Kitajsko, Indonezijo ali Kirgizijo, ki so z rudarskimi nesrečami najbolj obremenjene države na svetu. Menimo, da si ob vseh prizadevanjih, s katerimi smo znižali število nezgod s tisoč na leto, kar je veljalo še pred desetletji, v zadnjih treh letih celo pod 80 – takšnega blatenja po medijih resnično ne zaslužimo.

Objavljeno: 15-01-2014