Rudar praznuje

Ob 60-letnici časopisa Skupine Premogovnik Velenje izšla jubilejna številka

Januarja letos je minilo 60 let, kar je izšla prva številka časopisa Skupine Premogovnik Velenje Rudar. Ob častitljivi obletnici smo se v podjetju odločili, da izdamo jubilejno številko.

Velenjski rudar, glasilo sindikata Rudnika lignita Velenje (zdajšnjega Premogovnika Velenje), ki je izšel 1. januarja 1953, je bil prvi časopis, ki se je pri svojem poročanju omejil le na dolino, v kateri premogovnik deluje, to je Šaleško dolino. O razvoju časopisa je v jubilejni številki zapisal direktor Muzeja Velenje Damijan Kljajič, ki je prepričan, da so za preučevanje krajevne zgodovine zelo pomemben in dragocen vir časopisi. Rudar si je kot glasilo rudniškega kolektiva ustvaril tradicijo domačega krajevnega tiska, saj je že nekoč s svojo vsebino pogosto posegal tudi na področja izven podjetja. Utrip v našem podjetju je bil pred leti drugačen kot danes, zato so bili tudi prispevki drugačni. Zanimivi izseki iz preteklih številk, ki smo jih izbrskali iz svojega arhiva, se nanašajo na naše dosežke, rezultate in načrte.

Danes je Rudar eno od pomembnih orodij komuniciranja v Skupini Premogovnik Velenje. »Danes je Rudar več kot le časopis – je simbol in je tradicija, brez katerih si zadnja desetletja težko predstavljamo. Omogoča povezavo med minulimi in današnjimi generacijami,« je v uvodniku k jubilejni številki Rudarja zapisal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in dodal: »Časopis je ogledalo našega podjetja, saj se v njem zrcali njegova celostna podoba. Vse naše uspehe, ki nastanejo, ker strokovno in radi opravljamo svoje delo, z navdušenjem in ponosno zapišemo tudi v Rudarju. In šest desetletij časopisa Rudar je več kot zgovoren dokaz, da smo pri svojem delu uspešni, sicer dobrih in pozitivnih zgodb v njem ne bi bilo.«

Brezplačni mesečnik izhaja v nakladi 4.000 izvodov. Letno izide 11 številk, po potrebi tudi posebne številke, v formatu A4 in obsegu od 32 do 56 strani. Časopis je bil večkrat nagrajen z nagrado papirus za uvrstitev med najboljša interna glasila ter za najboljšo naslovnico in fotografijo, ki jo vsako leto razpiše Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

Da v podjetju dajemo veliko poudarek notranjemu komuniciranju, dokazujejo številni mediji. Poleg časopisa Rudar z zaposlenimi komuniciramo tudi preko Novic, intraneta, videostrani, facebooka in twiterja. Vse od 22. oktobra 1975 pa lahko delavci velenjskega premogovnika poslušajo oddaje iz domačega studia. Tedaj je namreč na območju starih Prelog začela delovati razglasna postaja.

Objavljeno: 19-12-2013