Zadnja vaja članov Jamske reševalne čete PV v letu 2013

Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so v nedeljo, 8. decembra 2013, izvedli še zadnjo reševalno vajo v letu 2013. Predpostavka vaje, ki se je je udeležilo 100 članov, je bila izriv plina v jami, pri katerem so bili ponesrečeni štirje rudarji. Namen takšne vaje je utrjevanje in preverjanje strokovne usposobljenosti ter psiho-fizične pripravljenosti članov Jamske reševalne čete PV.

Predpostavka potencialne nevarnosti je bila močan izriv plina na prvi tretjini odkopa k. –65/C v jami Pesje nekaj minut pred peto uro zjutraj. Po umiku zaposlenih iz ogroženega območja je bilo ugotovljeno, da so pogrešani štirje rudarji, zato je takoj stekla reševalna vaja. Dežurni premogovnika je aktiviral reševalce v jami, ki so sestavili dve reševalni ekipi. Zaradi obsežnosti vaje reševanja je bila ob 5. uri in 10 minut sklicana celotna Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje, formiran je bil tudi štab reševanja. Vaja reševanja, v kateri je sodelovalo šest ekip za reševanje (dve jamski in štiri zunanje) ter ekipa za zvezo, je bila uspešno zaključena ob 7. uri in 15 minut.

Zaključno reševalno vajo je vodil Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja ter vodja Reševalne službe PV. V analizi vaje je povedal, da je reševalna vaja potekala uspešno in je tudi uspešno zaključena: »Reševalci so svoje delo dobro opravili. Ponesrečene rudarje so pravočasno našli in oskrbeli. Uspešna vaja je vnovič potrdila visoko strokovno usposobljenost in fizično pripravljenost članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje.«

Predsednik uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved se je reševalcem zahvalil za njihov trud in predanost do poslanstva, ki ga opravljajo. »Ste najpogumnejši in najbolj požrtvovalni predstavniki rudarskega poklica. V sebi nosite nesebičnost in znanje, ki sta nujno potrebna, ko morate v nesreči priskočiti na pomoč. To ste dokazali že velikokrat – tako na vajah, kot tudi takrat, ko je šlo zares.«

Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje segajo v leto 1893, ko je v jami Škale prišlo do dveh velikih eksplozij metana, za uradni začetek delovanja  Jamske reševalne čete PV pa štejemo 20. julij 1907, ko so imeli reševalci prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje ob navzočnosti inšpektorja. V 106-letni zgodovini delovanja in obstoja čete so njeni člani že velikokrat dokazali, da so vedno in povsod pripravljeni posredovati ter nesebično pomagati tudi v izrednih razmerah. Stalno kondicijo in pripravljenost vzdržujejo z rednim usposabljanjem.

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje danes šteje 114 članov. Ob varnostno-tehnološko informacijskem sistemu Premogovnika Velenje je povezana tudi v sistem zaščite in reševanja na državni ravni. Četa oz. služba razpolaga s 151 izolacijskimi 4–urnimi dihalnimi aparati, s pripadajočo reševalno opremo, opremo za prvo pomoč in lastnim pooblaščenim servisom reševalne opreme. Poleg akcij v Premogovniku Velenje so člani čete posredovali tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini. Letos so zelo uspešno gostili tudi Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije.

Zadnja reševalna vaja v letu je tudi priložnost za zahvalo nekdanjim članom reševalne čete, za njihov trud, prispevek in nesebično pomoč v reševalni četi. Letos so se na ta način zahvalili štirim sodelavcem; Viliju Grmu za 22 let, Romanu Hudourniku za 18 let, Janku Hostniku za 15 let in Aleksandru Judežu za 5 let aktivnega delovanja v Jamski reševalni četi Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 09-12-2013