V Premogovniku Velenje gostili vrh Gasilske zveze Slovenije

V torek, 3. decembra 2013, smo v Premogovniku Velenje gostili vrh Gasilske zveze Slovenije. Obiskali so nas poveljnik zveze Franci Petek s člani upravnega odbora ter predstavniki Gasilske zveze Šaleške doline. Goste so sprejeli Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja v Premogovniku Velenje, Simon Dobaj, predsednik Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje, in Boris Špeh, poveljnik društva. Namen obiska je bil ogled aktivnega dela jame velenjskega premogovnika ter izmenjava znanj in izkušenj pri delu z dihalnimi aparati. Pogovori so tekli tudi v smeri, da bi v premogovniški dimni komori, v kateri preverjamo usposobljenost članov Jamske reševalce čete za primere reševanja v izrednih razmerah, izvajali testiranja gasilcev za usposobljenost reševanja z dihalnimi aparati.

Premogovnik Velenje je oktobra letos, v okviru 5. dnevov zaščite in reševanja, gostil predstavnike rudarskih reševalnih enot Slovenije. V okviru tega srečanja smo v premogovniku izvedli skupno reševalno vajo rudarskih reševalcev in gasilcev. V sklopu srečanja so med drugim potekali tudi ogledi Jamske reševalne postaje Premogovnika Velenje, kjer so si gostje – med njimi tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek – ogledali dimno komoro, v kateri se z nameščenimi dihalnimi aparati usposabljajo člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje, ki je v svoji 106-letni zgodovini že velikokrat dokazala, da je vedno pripravljena posredovati – tudi ko gre za izredne razmere in nevarne pojave. V okolici Premogovnika Velenje imamo tudi 50-metrski požarni rov, v katerem za testiranje svojih reševalcev in gasilcev ustvarimo realne razmere, ki po navadi nastanejo ob požaru. Temperatura v tem rovu doseže več kot 70 stopinj Celzija in tudi koncentracija ogljikovega monoksida je zelo visoka. V takšnem rovu imajo reševalci in gasilci možnost preizkusiti realne okoliščine, ki nastopijo, kadar pride do požara.

Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja v Premogovniku Velenje, ki je gostom predstavil premogovnik in njegovo tehnologijo, je dejal: »Predstavniki Gasilske zveze Slovenije so po ogledu odkopa v naši jami izrazili izjemno navdušenje. Kot zunanji opazovalci si težko predstavljajo, kako in s kakšno tehnologijo pridobivamo premog 400 in več metrov pod površjem. Njihovi vtisi nad tehnološko opremljenostjo našega premogovnika in potekom dela so bili zelo pozitivni. Tudi kasnejši pogovori so potekali predvsem v smeri dogovarjanj o možnostih sodelovanja Gasilske zveze Slovenije s Premogovnikom Velenje, s katerim bi lahko oba zunanja premogovniška objekta (dimna komora in požarni rov) postala referenčna objekta za testiranje gasilcev. S tem bi lahko gasilci, ki pri reševanju uporabljajo dihalne aparate, tovrstne izkušnje in potrebno znanje pridobivali pri nas.«

Objavljeno: 06-12-2013