Posedanje terena

Zaradi odkopavanja premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje bo na površini ob severozahodni obali Velenjskega jezera in vzhodni obali Družmirskega jezera prihajalo do posedkov terena.
Uporabnike sprehajalno-kolesarske poti obveščamo, da je do preklica prehod zaradi posedanja na tem območju strogo prepovedan.

Sprehajalno-kolesarske poti bodo na omenjenem območju zaprte z varovalnimi ograjami, nameščene pa bodo tudi opozorilne table s prepovedjo prehoda. Nadzorna služba in redarji pridobivalnega prostora bodo izvajali nadzor na terenu.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Objavljeno: 22-11-2013