Nova prometna signalizacija križišča pri uvozu v Premogovnik Velenje

Zaposleni v podjetju Iskra Sistemi so v teh dneh končali dela, ki so jih imeli z urejanjem nove prometne signalizacije križišča na državni cesti Šoštanj–Pesje pri uvozu v Premogovnik Velenje na križišču z Lokovico. Projekt je zajemal zamenjavo obstoječe semaforske opreme z novo, postavitev nove krmilne naprave in nov krmilni program, ki so ga pripravili na podlagi zahtev naročnika Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC). Bistveni zahtevi delovanja novega krmilnega programa sta bili umirjanje prometa v križišču in čim večja pretočnost z zadostno kapaciteto v 20-letni planski dobi obratovanja.

Krmilni program je polno prometno odvisen in deluje 24 ur na dan vse leto. V fazi mirovanja križišča, ko v nobeni smeri ni najave, na vseh smereh gori rdeča luč. To je nevtralna faza pripravljenosti križišča, saj se na ta način lahko čim prej odpre smer, iz katere se križišču bliža prvo vozilo oz. udeleženec v prometu. Predvideni sta dve fazi.

V primeru najave na glavni smeri (Velenje–Šoštanj) se 1 sekundo po najavi odpre zelena v glavni smeri. To pomeni, da bo vozilo, ki bo potovalo s preveliko hitrostjo, pred križiščem naletelo na rdečo luč. Pri ustrezni hitrosti 70 kilometrov na uro se bo vozilu na oddaljenosti približno 25 metrov od stop črte prižgala zelena luč. Zelena luč na glavni smeri se podaljšuje na detektorjih pri stop črti za 1 sekundo, pri oddaljenih detektorjih pa za 4 sekunde. Zelena luč traja od 5 sekund do 65 sekund, v odvisnosti od najave vozil in pešcev. Zelena faza se zaključi s 5 sekundami rumene luči in 2 sekundama rdeče.

V primeru najave na stranski smeri (Premogovnik Velenje–Lokovica) se približno 20 metrov od stop črte odpre zelena luč v stranski smeri, takoj ko ni več najave vozil na glavni smeri oziroma je dosežen maksimalni čas zelene na glavni smeri. Zelena luč na stranski smeri se podaljšuje z detektorji pri stop črti za 1 sekundo. Zelena luč traja od 5 sekund do 36 sekund, v odvisnosti od najave vozil in pešcev. Zelena faza se zaključi s 3 sekundami rumene luči in 2 sekundama rdeče.

Če takoj po končani fazi pride do najave v isti smeri in obenem ni najave v smereh druge faze, mora goreti rdeča luč 5 sekund, preden se odpre zelena luč v isti fazi. To se dogaja predvsem na glavni smeri s prekinjenim prometnim tokom in ko na stranskih smereh ni najave. Celoten cikel z dvema fazama traja brez najave pešcev od 24 do 115 sekund, z najavo pešcev pa od 60 do 115 sekund.

Nova ureditev križišča predvideva logiko krmiljenja semaforske naprave na »vse rdeče«. Predvsem je namenjena kot ukrep za umiritev prometa, saj je to križišče veljalo za črno točko. Zaradi postavljenih detektorjev na vseh dovozih v križišče lahko semaforska naprava križišče učinkovito prazni brez zastojev ob koničnih urah in nepotrebnega čakanja na zeleno luč pri nizkih prometnih obremenitvah.

Objavljeno: 19-11-2013