60 let časopisa Rudar

V Premogovniku Velenje že več kot 60 let svoje dosežke, dogajanja, misli in dejanja zapisujemo v časopis Rudar. V počastitev visoke obletnice časopisa smo v četrtek, 24. oktobra 2013, v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili slovesnost. V tamkajšnji Črni garderobi bodo vse do konca leta na ogled nekdanji izvodi Rudarjev.

Časopis Rudar, ki se ponaša z izjemno bogato zgodovino, je upihnil šestdeseto svečko. Ko so pri sindikatu Rudnika lignita Velenje – nekdanjega Premogovnika Velenje – januarja 1953 izdali prvo številko Velenjskega rudarja, se v podjetju še ni govorilo o notranjem komuniciranju. Danes je Rudar eno od pomembnih orodij komuniciranja v Skupini Premogovnik Velenje. Brezplačni mesečnih izhaja v nakladi 4.000 izvodov. Letno izide 11 številk, po potrebi tudi posebne številke, v formatu A4 in obsegu od 32 do 56 strani. Prejemajo ga zaposleni v Skupini, člani Kluba upokojencev SPV ter nekatere lokalne in državne institucije. Časopis je bil večkrat nagrajen z nagrado Papirus za uvrstitev med najboljša interna glasila ter za najboljšo naslovnico in fotografijo, ki ga vsako leto razpiše Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

»Že v preteklih desetletjih smo se v Premogovniku Velenje zavedali pomena rednega komuniciranja z notranjo in z zunanjimi javnostmi z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja in odnosov ter povečevanja pripadnosti zaposlenih,« je povedala članica Uprave – delavska direktorica v Premogovniku Velenje Sonja Kugonič in dodala: »Predvsem pri komunikaciji z notranjo javnostjo želimo zaposlene informirati, obveščati ter izobraževati, pridobiti njihovo mnenje, predloge in pripombe, saj je to nujno za uspešno opravljeno delo in doseganje organizacijskih ciljev. Obenem si jih želimo podrobneje seznaniti s programi, projekti in z aktivnostmi, ki jih Premogovnik Velenje izvaja. Ker so projekti velikokrat povezani s spreminjanjem širšega okolja, nas zanimajo mnenja, predlogi, pripombe ter tudi ideje, pobude različnih javnosti.«

Slavnostni dogodek so z dvema odigranima skečema z rudarsko tematiko popestrili dijaki Šolskega centra Velenje, Šole za storitvene dejavnosti, programa gastronomija in turizem. Za glasbene vložke pa je poskrbel kvartet klarinetov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.

Da v podjetju dajemo veliko poudarek notranjemu komuniciranju, dokazujejo številni mediji. Poleg časopisa Rudar z zaposlenimi komuniciramo tudi preko Novic, intraneta, videostrani, facebooka in twiterja. Vse od 22. oktobra 1975 pa lahko delavci velenjskega premogovnika poslušajo oddaje iz domačega studia. Tedaj je namreč na območju starih Prelog začela delovati razglasna postaja.

Časopis Rudar je na voljo na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/rudar/427.

Fotografski utrinki s slovesnosti na ogled na http://www.rlv.si/si/fotogalerija/2007/1178.

Iz zgodovine:

Prva številka časopisa, ki je bil glasilo sindikata Rudnika lignita Velenje, je izšla 1. januarja leta 1953. Ime časopisa je bilo Velenjski rudar in je bil prvi časopis, ki se je pri svojem poročanju omejil le na Šaleško dolino. Njegov prvi urednik je bil Zdenko Furlan.

Časopis je izhajal enkrat mesečno, konec leta 1957 pa je začasno prenehal izhajati do začetka maja leta 1960, ko so ga ponovno obudili v življenje, iz svojega imena pa je takrat izpustil pridevnik »velenjski« in se je odtlej imenoval Rudar. Še vedno je bil glasilo »delovnega kolektiva Rudnika lignita Velenje«, čeprav je vseskozi pisal tudi o dogajanju na celotnem področju Šaleške doline. Časopis je izhajal občasno, od svoje pete številke dalje maja 1961 pa je izhajal enkrat mesečno v zelo različnem obsegu.

17. aprila 1965 je izšla zadnja številka Rudarja kot glasila delovnega kolektiva Rudnika lignita Velenje, saj je občinski odbor SZDL Velenje ustanovil lastno glasilo – Šaleški rudar. Pod tem imenom je izhajal do leta 1972, ko se je preimenoval v »Naš čas« in se tako imenuje še danes. Iz štirinajstdnevnika je po letu dni postal tednik.

Takoj po ustanovitvi Šaleškega rudarja so v Premogovniku začeli izdajati Informator, občasno glasilo Službe za informiranje kolektiva RLV, leta 1967 pa so se odločili za ponovno redno izdajanje lastnega glasila – imenovalo se je Samoupravljanje, ki je maja 1973 kot glasilo kolektiva Rudnika lignita Velenje dobilo novo – staro ime Rudar in ga obdržalo vse do danes.

Objavljeno: 25-10-2013