Nezgoda pri delu v Premogovniku Velenje

Kot smo že poročali, je v torek, 15. oktobra 2013, ob 16.44 na delovišču št. 6 v severnem krilu jame Preloge Premogovnika Velenje na koti – 115, to je nekaj manj kot 500 m pod površino zemlje, še pred začetkom izdelave novega prečnika prišlo do nenadne sprostitve pritiska. V dogodku je bilo udeleženih 7 rudarjev, ki so k sreči utrpeli lažje poškodbe. Takoj po dogodku so jim priskočili na pomoč jamski reševalci z bližnjih odkopnih delovišč, ki so usposobljeni ravno za tovrstne primere in so hitro ter pravilno odreagirali. Poškodovane rudarje so ustrezno oskrbeli in pripeljali na površino, kjer so bili takoj deležni zdravniške oskrbe.

En rudar je zaradi pretresa možganov ostal na opazovanju v bolnišnici, vendar bo že danes odpuščen domov, ostali so bili odpuščeni še isti dan.

Kmalu po dogodku je prizorišče obiskal tudi republiški rudarski inšpektor, ki je za dostop na območje sprostitve napetosti izdal posebne ukrepe. Na ostalih deloviščih proizvodnja v Premogovniku Velenje normalno poteka.

Varstvo in zdravje pri delu je eden ključnih strateških ciljev Premogovnika Velenje, zato preprečevanju nezgod posvečamo veliko pozornost. Dolgoročni trendi pokažejo, da se število delovnih nezgod na premogovniku vztrajno zmanjšuje. Če smo še pred dvajsetimi leti imeli več kot 500 nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod 100. Vsako nezgodo obžalujemo in se s številnimi ukrepi trudimo, da bi jih še zmanjšali. Razumeti pa je potrebno, da se delo rudarjev še vedno odvija v posebnih delovnih pogojih, kjer so nenehno v stiku z naravo in njenimi zakonitostmi, zato se nekaterih dogodkov kljub ustrezno urejeni projektni dokumentaciji, doslednemu upoštevanju in izvajanju vseh varnostnih predpisov ter najsodobnejši tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, žal ne da predvideti vnaprej.

Objavljeno: 16-10-2013