Premogovnik Velenje sledi svetovnim trendom

Uspešna predstavitev članka »Čiste premogovne tehnologije v Premogovniku Velenje« v Združenih državah Amerike

Na 14. mednarodni konferenci ICCS & T – International Conference on Coal Science & Technology (Premog, znanost in tehnologija), ki je bila od 29. septembra do 3. oktobra 2013 v Združenih državah Amerike, se je s strokovnim člankom predstavil tudi Premogovnik Velenje. Članek z naslovom Čiste premogovne tehnologije v Premogovniku Velenje (CCS Activities at the Coal Mine Velenje ) je bil uvrščen v sekcijo predstavitev, kjer je bil obravnavan zajem CO2.

Gostitelj tokratne konference je bil Inštitut za energetiko EMS v State Collegu, ki deluje v sklopu Fakultete za preučevanje narave ter mineralov na Univerzi Penn State in je eden od inštitutov, ki se ukvarjajo z energetiko in okoljem. Na konferenci, na kateri je sodelovala 26 držav in bilo predstavljenih 220 strokovnih člankov, se je Premogovnik Velenje uspešno predstavil s člankom Čiste premogovne tehnologije v Premogovniku Velenje. Avtorji članka so dr. Simon Zavšek, dr. Jože Pezdič, mag. Ludvik Golob in dr. Milan Medved.

Mednarodna konferenca je pokazala, da se različne države spopadajo s tematiko čistih premogovnih tehnologij na različne načine. Tokrat je bil zelo velik poudarek na raziskavah kemijskih lastnosti premoga in slednih prvin v pepelu. Sicer so predstavitve zajemale naslednja področja: izgorevanje, uplinjanje, kemijske lastnosti pepela in slednih prvin, gorenje, samovžig in soizgorevanje, premogov katran in koks, premogovni plin metan in zajem CO2, kemija in strukturne lastnosti premoga ter utekočinjanje premoga.

Glede na dolgoročni načrt pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje, ki je predviden vse do leta 2054, smo se v podjetju odločili slediti svetovnim trendom in smo pred petimi leti ustanovili projektno skupino, ki se razvojno ukvarja s problematiko Čistih premogovnih tehnologij (CCT). Lansirali smo projekt CCT, ki obsega tri sklope: Razplinjevanje lignitnega sloja, Zajem, transport in skladiščenje CO2 (CCS) ter Podzemno uplinjanje lignita (PUP).

Objavljeno: 15-10-2013