Uspešno srečanje slovenskih rudarskih reševalnih enot v Premogovniku Velenje

Premogovnik Velenje je v petek, 4. oktobra 2013, v okviru 5. dnevov zaščite in reševanja gostil predstavnike rudarskih reševalnih enot Slovenije. Na srečanju, ki je bilo že 38. po vrsti, so strokovnjaki tehničnemu kadru rudarskih podjetij predstavili novosti na področju reševanja ter varnosti in zdravja pri delu. Na skupni reševalni vaji so rudarske reševalne enote preizkusile svojo strokovno usposobljenost.

Drugi dan dnevov zaščite in reševanja, ki velja za najpomembnejšo prireditev na tem področju, je med drugim zaznamovalo srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije. Na strokovnem posvetu v Zeleni dvorani upravne zgradbe velenjskega Premogovnika je prisotne najprej nagovoril predsednik Uprave dr. Milan Medved, ki je poudaril, da sta varnost in zdravje zaposlenih eden glavnih strateških ciljev podjetja, zato jima v podjetju posvečajo posebno pozornost. »Veseli nas, da danes zaradi znanja, izkušenj in sodobne opremljenosti potencialne nevarnosti obvladujemo neprimerno bolje kot v preteklosti. Vse pomembne varnostne parametre spremljamo preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS), izdelan imamo Načrt obrambe in reševanja ter imamo dobro usposobljeno Jamsko reševalno četo, ki šteje 114 članov.« Dr. Medved je dodal, da je z vidika hitrosti reševanja oziroma ukrepanja zelo pomemben podatek, da lahko v Premogovniku Velenje v 15 minutah zberejo med 50 in 60 reševalcev. Kljub najsodobnejši tehnologiji in opremi, vrhunskemu strokovnemu znanju in izkušnjam se v Premogovniku zavedajo, da njihovo delo še vedno poteka v zahtevnih razmerah in posebnih pogojih. Čeprav je za njimi že več kot 138 let delovanja, vedno znova spoznavajo, da narava še vedno ni povsem obvladljiva in da na rudarje še vedno preži večina nevarnosti, s katerimi so se v premogovništvu srečevali že pred stoletjem in več.

»Ravno zaradi zavedanja potencialnih nevarnosti stremimo k zagotavljanju čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo tveganje na najnižjo možno raven.« V želji po še večji varnosti in obvladovanju vseh potencialnih nevarnosti so pred dobrima dvema letoma nadgradili projekt »Ali delam varno?«, pri katerem so preko različnih aktivnosti, kot so organizacijski, tehnični in tehnološki ukrepi z vidika varnejšega izvajanja procesov, varstvo pri delu, promocija in informiranje, izobraževanje, motiviranje in skrb za zdravega delavca, skrbeli za ozaveščanje zaposlenih, da lahko za večjo varnost pri delu največ naredimo sami.

»Rezultati se že kažejo v številu nezgod, ki se iz leta v leto zmanjšuje. Še pred desetimi in več leti smo v Premogovniku Velenje beležili tudi preko tisoč nezgod, zdaj pa je ta številka že več let krepko pod sto. V letu 2012 smo zabeležili 76 nezgod,« je še povedal dr. Medved.

Po pozdravu p. p. direktorice Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo mag. Suzane Macolič so svoje poglede podali strokovnjaki iz Premogovnika Velenje, Rudnika Trbovlje Hrastnik, Marmorja Sežana, Rudnika živega srebra Idrija v likvidaciji, Podzemlja Pece, Nafte Geoterm in Uprave RS za zaščito in reševanje. Namen posveta je bila predstavitev novosti na področju reševanja ter varnosti in zdravja pri delu tehničnemu kadru rudarskih podjetij. Gostitelj je izdal zbornik referatov, podanih na posvetu.

V dopoldanskem času je bila na območju Premogovniku Velenje organizirana skupna rudarska reševalna vaja, v kateri so sodelovali člani rudarskih reševalnih enot Slovenije. Namen izvedbe vaje je bil preizkusiti strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih enot za namen reševanja v primeru rudniške nesreče v sodelovanju z interventnimi gasilskimi enotami. Predpostavka reševalne vaje je bil požar na sončnih celicah na strehi Reševalne postaje, ki je povzročil prehod dimnih plinov skozi jašek NOP v jamo Premogovnika Velenje. V uspešni vaji sta med drugim sodelovala reševalna četa in Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje.

Dogodka se je udeležilo tudi 48 atašejev v Sloveniji iz različnih evropskih ter svetovnih institucij, povezanih s področjem zaščite in reševanja. Poleg vaje so si ogledali še Reševalno postajo, zbirko reševalne opreme, dimno komoro, prikaz nameščanja reševalnih aparatov in VTIS.

Premogovnik Velenje svojo opremo za reševanje – izolacijski dihalni aparat Dräger BG 4 IP, samoreševalni dihalni aparat Faser SR-K30A, nosila in opremo za prvo pomoč – predstavlja tudi v šotoru na Titovem trgu v Velenju, kjer je Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Mestno občino Velenje pripravila dinamične predstavitve reševalnih služb, društev in organizacij. V drugem šotoru pa zaščitna delovna oblačila lastne blagovne znamke Modeo, vodne filtre z vgrajenim mikrobiološkim filtracijskim sistemom AquaVallis in sončne elektrarne Sonelex predstavlja hčerinsko podjetje Premogovnika, HTZ Velenje.

Objavljeno: 04-10-2013