Proizvodnja v Premogovniku Velenje bo ponovno stekla v ponedeljek

Kot smo že poročali, je v nedeljo, 1. septembra, pri prevozu materiala in opreme v jamo Premogovnika Velenje takoj po začetku prevoza prišlo do samodejnega varnostnega zaviranja in ustavitve izvažalne naprave. V času varnostne ustavitve naprave so nastale poškodbe ležajnih ohišij na gredi bobna izvoznega stroja. Že v nedeljo dopoldne je bil o tem dogodku obveščen Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, ki je še v dopoldanskem času opravil inšpekcijski pregled in pri ravnanju s strojem nepravilnosti ni ugotovil.
 
Takoj po dogodku so vzdrževalci pristopili k zavarovanju izvoznih posod, sprostitvi nosilnih vrvi in oceni poškodb na izvažalni napravi. Že isti dan smo začeli tudi z aktivnostmi za zamenjavo poškodovanega ležajnega ohišja, ki pa je zahtevnejše narave.

V sredo, 4. septembra 2013, si je mesto okvare v spremstvu predsednika Uprave Premogovnika Velenje dr. Milana Medveda ogledal tudi generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok.

Glavno gred smo dostavili podjetju Salus v Ravnah na Koroškem, ki je urgentno poskrbelo za pregled gredi in popravilo. Danes, v četrtek, 5. septembra, bodo vzdrževalci gred ponovno namestili in pripravili vse potrebno za tehnični pregled in preizkusne vožnje.

Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje bo ponovno stekla v ponedeljek, 9. septembra 2013, v 1. izmeni. Izpadle delovne dni bomo v Premogovniku Velenje nadomestili z delovnimi sobotami v septembru in oktobru, tako da proizvodni plan ne bo ogrožen.

Objavljeno: 05-09-2013