Okvara na izvažalni napravi v Premogovniku Velenje

V nedeljo, 1. septembra 2013, ob 8.06 je pri prevozu materiala in opreme v jamo Premogovnika Velenje takoj po začetku prevoza prišlo do samodejnega varnostnega zaviranja in ustavitve izvažalne naprave.
 
V času varnostne ustavitve naprave je prišlo do poškodbe ležajnih ohišij na gredi bobna izvoznega stroja. V nedeljo ob 9.38 je bil o tem dogodku obveščen Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, ki je še v dopoldanskem času opravil inšpekcijski pregled in pri ravnanju s strojem nepravilnosti ni ugotovil.
 
Takoj po dogodku so vzdrževalci pristopili k zavarovanju izvoznih posod, sprostitvi nosilnih vrvi in oceni poškodb na izvažalni napravi. Vzporedno s tem so se že isti dan začele aktivnosti za zamenjavo poškodovanega ležajnega ohišja, ki pa je zahtevnejše narave.
 
Po predvidevanjih bodo popravila na izvažalni napravi končana do četrtka, 5. septembra 2013. V tem času jama ne bo obratovala. Izpadle delovne dni bomo v Premogovniku Velenje nadomestili z delovnimi sobotami v septembru in oktobru, tako da proizvodni plan ne bo ogrožen.

Objavljeno: 02-09-2013