Dela na jašku NOP II uspešno napredujejo – je že presegel globino 174 metrov

Konec avgusta je izvozni jašek NOP II, ki predstavlja eno najpomembnejših razvojnih investicij Premogovnika Velenje, že presegel globino 174 metrov. Končna betonska obloga jaška je izdelana do globine 164 metrov.

Ravno te dni je izvajalec rudarsko-gradbenih del družba RGP zaključil z betoniranjem odseka končne betonske obloge med 7. in 6. peto izvoznega jaška NOP II in tako je končna betonska obloga jaška sedaj izdelana do globine 164 metrov. Pričeli so z montažo pohodnega oddelka, ki je bil predhodno izdelan do globine 115 metrov, v tej fazi pa bodo prigradili še osem podestov pohodnega oddelka in ga podaljšali do globine 155 metrov. Ta dela bodo predvidoma zaključili do 3. septembra, nato pa bodo nadaljevali z izkopom in globljenjem jaška. V odsekih napredovanja, kjer so geološki pogoji razmeroma dobri, organizacija in tehnologija izdelave jaška omogočajo izdelavo med 20 in 25 metrov jaška mesečno.

Izgradnja rudniškega jaška je zahtevno rudarsko delo predvsem zaradi posebnosti delovnega okolja. Več sto metrov dolga, gladka, vertikalna cev, ki jo jašek predstavlja, zahteva posebne tehnične rešitve. Za delovišče, ki je na dnu jaška, je potrebno omogočiti transport izkopnine, dostavo materiala, prevažanje osebja, zračenje, odvodnjevanje in oskrbo z energijo, pri tem pa predvsem poskrbeti za varno izvajanje vseh faz dela. Idejni projekt ter vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, so s svojim znanjem in z izkušnjami opravili znotraj Skupine Premogovnik Velenje, ki svoja znanja in tehnologijo uspešno trži tako doma kot vse bolj tudi v tujini. Končna globina jaška, ki je z rudarskim projektom predvidena na 505 metrih, bo po časovnem načrtu projekta dosežena marca 2015.
Novi jašek je grajen po najsodobnejših standardih in bo omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe premogovnika. Pomeni veliko racionalizacijo proizvodnega procesa pridobivanja premoga, saj se bo izboljšala zanesljivost obratovanja glavnega izvoza premoga, zmanjšali se bodo škodljivi vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa bodo nižji stroški obratovanja. Takšni ukrepi so nujni tudi za energetsko učinkovitost podjetja, ki jo Premogovnik Velenje dokazuje iz leta v leto.

Virtualno predstavitev izvoznega jaška NOP II si lahko ogledate tudi na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/nop-II/predstavitev/prikaz.html.

Objavljeno: 02-09-2013