V. BALKAN MINING KONGRES

V. BALKANMINE kongres, ki bo ponovno združil rudarsko stroko Jugovzhodne Evrope, se bo tokrat odvijal v Makedoniji. Organizacijski odbor je v največji delovni vnemi – kongres bo med 18. in 21. septembrom v Ohridu. Organizatorji tokratnega kongresa Balkanmine so Elektrogospodarstvo Makedonije (ELEM), Združenje rudarskih in geoloških inženirjev Republike Makedonije in Univerza Goce Delčev Štip.

Mednarodni kongres rudarstva BALKANMINE je osredotočen na sodelovanje med državami balkanske regije na različnih področjih, kot so znanost in tehnika, ekonomija, varstvo okolja, tržišča, investicije, informatika in socialni odnosi, s ciljem zagotoviti stabilen in učinkovit razvoj rudarske proizvodnje. Glavne aktivnosti so usmerjene v znanstvene raziskave in načrtovanje, znanost, izobraževanje in usposobljenost, rudarsko proizvodnjo, opremo, nabavo ter v rudarsko zakonodajo.

Balkanske države, kamor sodijo Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Grčija, Ciper, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija, Črna Gora, Turčija, Hrvaška in Kosovo,  razpolagajo z virom surovin, ki zadošča njihovim potrebam za pridobivanje materialov in za izvoz predvsem lignita, bakra, svinca, cinka, boksita, mangana, barita, kaolina, bora, soli, magnezita, marmorja, andezita, apnenca, mineralnih vod. Prav tako imajo balkanske države znanstveni in tehnični potencial.

Na V. BALKANMINE kongresu bo med velikim številom prispelih referatov (več kot 130), mednarodni strokovni odbor izbral  najkvalitetnejša dela. Tako bodo predstavljeni referati iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Bolgarije, Makedonije, Srbije, Turčije, Češke, Nemčije, Avstrije, Rusije, Slovaške in Slovenije. Mednarodna udeležba na V. BALKANMINE kongresu bo pripomogla k izmenjavi strokovnih pogledov in mnenj na različnih ožjih področjih, ki kompleksno pokrivajo rudarstvo in geotehnologijo. Več o tem izjemnem dogodku si lahko preberete na www.balkanmine.mk.

V hotelu Metropol Lake Resort bodo istočasno potekale tudi sejemske predstavitve posameznih udeležencev kongresa. Na njej se bo poleg drugih predstavila tudi Skupina Premogovnik Velenje, saj je to odlična priložnost, da predstavimo svoje dosežke in znanja. Te zadnja leta intenzivneje prenašamo na tuje tržišče, s čimer se nam odpirajo številne nove poslovne priložnosti. To so vsekakor dobri obeti za nadaljnje poslovno sodelovanje celotne Slovenije ne le v Evropi, ampak tudi širše, saj se s podobnimi projekti nadaljuje prodiranje slovenskih izvoznih artiklov na vedno zahtevnejši tuji trg.

Objavljeno: 23-08-2013