Kupci v podjetju HTZ Velenje so zelo zadovoljni

V podjetju HTZ Velenje so ponovno opravili analizo ocen zadovoljstva kupcev, saj le tako pridobijo podatke, ki so vodilo za dobro delo tudi v prihodnje. Zadovoljstvo kupcev prodajnih programov Studio HTZ, Módeo in AquaVallis so ocenjevali od januarja do junija letos. Iz analize je razvidno, da so v Studiu HTZ zelo odzivni, pri izbiri delovne zaščite in izdelkov iz programa Módeo pa vam izvrstno svetujejo pri nakupu. Tudi v programu AquaVallis so zelo odzivni in vam z nasveti in strokovnostjo olajšajo odločitev ob konkurenčnih cenah. Prav ti podatki so za podjetje zelo koristni, saj povedo, na katerih področjih so dobri, na katerih pa se bodo v prihodnje morali še izboljšati.

V podjetju HTZ Velenje se zavedajo, da je zadovoljstvo kupcev najpomembnejša povratna informacija, ki jim daje osnove za delovanje v prihodnje. Na ta način pridobijo podatke, kako kupci opazijo organiziranost, ocenijo kakovost izdelkov oz. storitev in položaj v primerjavi s konkurenco. Pri izvajanju ocene zadovoljstva so pozorni, da so analize opravljene v roku sedmih dni od dneva dobave in to z osebo, ki je blago naročila. Le tako lahko naročnik poda oceno, ki je realni odraz njegovega zadovoljstva.

V Studiu HTZ so najvišjo oceno dosegli pri merilu odzivnost, kar je nedvomno dobra spodbuda za delo v prihodnje. V nadaljevanju bodo spremljali tudi trend gibanja vseh ocen ter s tem dodatno skrbeli za nenehen napredek zadovoljevanja pričakovanj svojih kupcev. Zelo pomemben in hkrati spodbuden podatek govori, da Studio HTZ kupci uvrščajo pred konkurenco glede odzivnosti, kakovosti izdelkov oz. storitev, svetovanju ob nakupu in dobavnih rokih. Povprečni indeks zadovoljstva je 4,64 (od 5).

Na podlagi pridobljenih podatkov so ugotovili tudi, da so cene delovne zaščite pri njih konkurenčne. Najvišjo oceno so prejeli pri svetovanju ob nakupu, kar ponovno dokazuje, da izpolnjujejo pričakovanja svojih kupcev. Dobavni roki in kakovost izdelkov oz. storitev ter njihova cena so tista merila, za katere jih kupci umeščajo pred konkurenco, kar je vsekakor spodbuden podatek.

S programom AquaVallis so, v primerjavi s konkurenco, pri dveh ocenjevalnih merilih prejeli najvišje ocene, in sicer za svetovanje ob nakupu ter odzivnost. Na teh dveh področjih imajo veliko prednost pred konkurenco. Tudi pri drugih merilih, kot so kakovost izdelkov oz. storitev, izvedba montažnih del in cena je njihova prednost pred konkurenco precejšnja. To prednost bodo skušali vzdrževati tudi v prihodnje in na ta način pridobiti nove kupce.

Objavljeno: 01-08-2013