Kolektivni dopust

V Skupini Premogovnik Velenje je letošnji kolektivni dopust načrtovan med 5. in 16. avgustom. Na dopustu bo približno 2.200 zaposlenih v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje, v drugih družbah dopust prilagajajo svoji dejavnosti in potrebam. V Premogovniku Velenje večjih vzdrževalnih del za letošnji kolektivni dopust ne načrtujejo, na delu bo le nekaj dežurnih sodelavcev v jami in na površini, ki bodo poskrbeli za nujna opravila, med katera sodijo redno dežurstvo v jami, pregled prostorov, črpanje vode, zračenje … V času kolektivnega dopusta bodo nemoteno potekala tudi dela pri izgradnji jaška NOP II, ki jih izvaja družba RGP.

Objavljeno: 01-08-2013