Dopolnitev dnevnega reda Skupščine

V skladu z 296/4 čl. ZGD-1 objavljamo predlog za dopolnitev dnevnega reda z utemeljitvijo za 20. redno sejo Skupščine Premogovnika Velenje, ki bo v četrtek, 29. avgusta 2013, ob 12. uri na sedežu družbe. V skladu s sklicem objavljamo tudi gradivo.

DanicaP_20130731103158

Objavljeno: 01-08-2013