Jutri bo podpis pogodbe za izvedbo gradbenih del za projekt Promenada

V četrtek, 1. avgusta, ob 12. uri bosta v protokolarni sobi Mestne občine Velenje župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor podjetja HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Dejan Radovanović podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del za projekt »Prenova mestnega središča Velenje – LEPICENTER – projekt Promenada«.

Mestna občina Velenje želi z realizacijo projekta Promenada obnoviti del mestnega središča od velenjskega zdravstvenega doma do Cankarjeve ceste. S projektom bomo dvignili kvaliteto bivanja prebivalcem Velenja, omogočili več parkirnih prostorov pred Zdravstvenim domov Velenje, z novim mostom in amfiteatrom pa bomo zmanjšali poplavno ogroženost mesta ter povečali atraktivnost mesta tako za obrtnike in podjetnike kot tudi za obiskovalce.
Projekt Prenove mestnega središča Velenja je ocenjen na 3.722.937 evrov (pri vseh zneskih je DDV vključen) in razdeljen na dva dela. Prvi del projekta zajema izgradnjo garažne hiše, amfiteatra, mostu in promenade ter je ocenjen na 3.194.497 evrov. Od tega smo prejeli evropska sredstva v višini 1.963.887 evrov. Za projekt smo pridobili še 320 tisoč evrov iz državnega proračuna, razliko (910.610 evrov) pa bomo financirali iz lastnih sredstev.
Drugi del projekta zajema rekonstrukcijo in prestavitev komunalnih vodov, ocenjen je na 528.440 evrov. Ta del je bistvenega pomena za izvedbo celotnega projekta, saj so komunalni vodi na tem območju zelo dotrajani in potrebni zamenjave. Pri tem delu do evropskih sredstev nismo bili upravičeni, zato ga bo v celoti financirala Mestna občina Velenje.

Na javnem razpisu je bil že v lanskem letu izbran idejni osnutek arhitekta, sicer nekdanjega Velenjčana Deana Laha iz projektantske hiše ENOTA, d. o. o., iz Ljubljane. Na ponovljeni razpis za izbiro izvajalca del so se prijavili trije ponudniki: podjetja HTZ Velenje, I. P., Esotech in Strabag. Za izvedbo projekta je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje HTZ Velenje, I. P. Celotna vrednost gradbenih del s klavzulo »ključ v roke« znaša 3.482.344 evrov.

Takoj po podpisu pogodbe bo podjetje HTZ pričelo z deli, saj je rok za dokončanje gradbenih del predviden že junija prihodnje leto.

Objavljeno: 31-07-2013