HTZ Velenje z membranskim bioreaktorjem čisti podtalnice

HTZ Velenje v sodelovanju z Razvojnim centrom Energija (RCE) širi razvoj na področju čiščenja pitne vode. Kot nosilec projekta Membranski bioreaktor za čiščenje podtalnice, ki se delno financira iz skladov EU in sredstev Ministrstva za gospodarstvo RS, HTZ Velenje nadaljuje razvoj pri odstranjevanju zdravju škodljivih nitratov iz pitne vode. Projekt, ki v obliki temeljnih laboratorijskih raziskav, v sodelovanju z laboratorijem za okoljske vede in inženirstvo Kemijskega inštituta v Ljubljani, poteka že od leta 2009, je v sklepni fazi.

Cilj projekta je razvoj tehnologije in pilotne naprave za odstranjevanje nitratnih ionov iz pitne vode, ki so zdravju škodljivi in dokazano povzročajo rakaste tvorbe na črevesju. Zagotavljanje pitne vode z nizkimi koncentracijami nitratnih ionov zahteva uporabo in razvoj novih tehnologij, ki jih je podjetje HTZ Velenje osvojilo v minulih letih.

Namen projekta je postavitev hibridnega membranskega bioreaktorja z uporabo nosilnih elementov biomase v anoksični in aerobni coni, ki bosta zagotavljali učinkovito in kontinuirano eliminacijo presežnih množin nitratnega iona. Predhodno koncentriranje nitratnih ionov z ionsko izmenjevalno maso pripomore k bistvenemu zmanjšanju velikosti bioreaktorjev in celotnega postrojenja, ki bo zagotavljalo kapaciteto 3–5 m3/h. Celotna naprava bo postavljena v zabojniku in bo mobilna.

Sodelavci pri programu AquaVallis v zadnjih mesecih izvajajo montažo opreme in bioreaktorjev v kompaktno napravo. Nameščajo jo v običajen bivalni zabojnik, ki ga bo mogoče prestaviti na lokacijo, kjer je onesnaženost vodnega vira problematična. Napravo za denitrifikacijo bodo po končanem testiranju na primarni lokaciji prestavili na vodni vir v Šmartnem ob Paki, kjer so vrednosti nitratnih ionov višje kot drugje v okolici, mejne vrednosti pa so občasno (predvsem ob obsežnih padavinah) tudi presežene. V sodelovanju s Komunalnim podjetjem Velenje bodo v HTZ Velenje tako lahko napravo za denitrifikacijo testirali tudi na realnem vzorcu podtalnice.

V podjetju HTZ Velenje s programom AquaVallis že skoraj deset let ponujajo učinkovite rešitve za čiščenje pitne vode. Z napredno nanotehnologijo in različnimi filtracijskimi sistemi za podjetja, dom ali osebno uporabo (pri kateri je najbolj znana Športna plastenka AquaVallis), vselej zagotavljajo čisto in neoporečno pitno vodo.

Avtor fotografije: Hans Avberšek
Na fotografiji: Sodelavci projekta Membranski bioreaktor za čiščenje podtalnice: dr. Gasan Osojnik, prof. dr. Albin Pintar (oba Kemijski inštitut Ljubljana), Bojan Voh, Matej Vošnjak (HTZ Velenje) in Matjaž Ravnjak (RCE).

Objavljeno: 31-07-2013