Nov katalog Prodajni programi Skupine Premogovnik Velenje

V Premogovniku Velenje, ki predstavlja referenčno točko v premogovništvu Zahodne Evrope, svojo uspešno zgodbo gradimo na temeljih tradicije in lastnega znanja, z najboljšo tehnološko opremo, ki smo jo sami razvili, in s pripadnostjo zaposlenih, ki so vrhunsko usposobljeni na različnih področjih ter s smelo začrtanimi razvojnimi koraki, usmerjenimi vse do leta 2054.

Premogovnik Velenje je v svojo strategijo zapisal trajnostni vidik delovanja in ga tudi uresničuje. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, sistemom ravnanja z okoljem ter sistemom varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo pridobili tudi sistem upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001 in kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.

V več kot 138-letni zgodovini Premogovnika Velenje smo poleg pridobivanja premoga razvili še številne druge dejavnosti in programe, tako znotraj matičnega podjetja kakor preko povezanih družb, ki danes tvorijo pisano paleto uveljavljenih blagovnih znamk, pod okriljem katerih celotna Skupina širi svoje poslovanje na tuje trge.

V Skupini Premogovnik Velenje je zaposlenih veliko sodelavcev različnih strok, z bogatimi izkušnjami in znanji, ki so porok, da so programi, predstavljeni v tem prodajnem katalogu, resnično kakovostni in usmerjeni k potrebam in željam širokega spektra kupcev.

Prelistajte to malo zakladnico ponudbe blagovnih znamk Skupine Premogovnik Velenje. Prav gotovo boste v njej našli področje, ki ga pri vašem delu potrebujete ali vas osebno zanima. Pokličite naše sodelavce, odgovorne za posamezne prodajne programe, ki bodo na vsa vaša vprašanja z veseljem odgovorili. Pojasnili vam bodo vse, kar vas zanima.

Spoštovani, poudarimo naj, da z veseljem pričakujemo vaš odziv.

PRODAJNI-PROGRAMI-Skupine-PV-2013-poprava-small-5

Objavljeno: 19-07-2013