Znanje je rudnik, ki se nikoli ne izprazni

Vsi, ki se zavedamo, da danes že dolgo ne velja več, da ko zaključimo formalno izobraževanje, prenehamo z učenjem, in da bomo le z nenehnim izobraževanjem ter usvajanjem novih znanj lahko dobri in konkurenčni pri svojem delu, nas je razveselil podatek, da je ponovno lepo število naših sodelavcev opravilo pripravniške in strokovne izpite. Z znanjem, izkušnjami, strokovnostjo in delovno energijo bomo namreč našo skupno zgodbo in prihodnost Premogovnika Velenje gradili tudi v naslednjih desetletjih. Sprejem za sodelavce smo pripravili 11. julija.

»Ni veliko podjetij v našem širšem prostoru, ki bi se lahko ponašala s 138 leti obstoja in uspešnega delovanja,« je udeležence nagovorila članica Uprave in delavska direktorica Premogovnika Velenje Sonja Kugonič. »Razlog za to je med drugim tudi dejstvo, da smo izobraževanju in usposabljanju namenili poseben pomen in se še vedno nismo nehali učiti.«

V nadaljevanju je delavska direktorica povzela mnenje največjih strokovnjakov današnjega časa s področja izobraževanja, ki ugotavljajo, da smo prišli v »dobo znanja«. »To je doba, v kateri znanje posameznikov in podjetij pomeni vir uspešnosti in dobička, večje učinkovitosti in lažje prilagoditve razmeram na trgu. Poseben poudarek velja vlogi in pomenu človeškega kapitala. Nosilci znanja, in torej kapital, pa smo zaposleni, ki skupaj uresničujemo poslanstvo in vizijo podjetja. Želeti si učiti se, želeti si naučiti se ter znanje, sposobnosti in tudi talente prenesti v prakso in na druge – to so sposobnosti, ki jih v naši družbi cenimo in spodbujamo. Želim vam, da znanje, ki vam ga je vaše podjetje ponudilo oziroma omogočilo osvojiti, še nadgradite in oplemenitite v dobro vas in naših podjetij v Skupini Premogovnik Velenje.«

Letos je izpite opravilo 33 sodelavcev – 20 pripravniški, 7 nadzorniški strokovni in 6 republiški strokovni izpit. Potrdila jim je podelil predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Posebno lepa gesta je bila zahvala našega sodelavca Džonija Kočivnika Lesjaka predsedniku uprave, ko mu je podaril doma spečeni kruh in se mu zahvalil z besedami: »V imenu sodelavcev se vam zahvaljujemo za možnost, da lahko opravljamo svoje delo, s katerim nam dajete boljši kruh!« V šop povezano nabrano žito je poklonil vodji proizvodnega področja in glavnemu tehničnemu vodji Ivanu Pohorcu z besedami: »Naj to seme, ki so ga simbolično zasejali mentorji, bogato obrodi!«

Objavljeno: 12-07-2013