Premogovnik Velenje in PV Invest ob rudarskem prazniku razdelila 3.000 sončnic

Premogovnik Velenje je tudi letos na različne načine obeležil praznik rudarjev, ki ga v Sloveniji praznujemo 3. julija. Ob tej priložnosti sta Premogovnik Velenje in njegova hčerinska družba PV Invest zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje in našim upokojenim sodelavkam in sodelavcem podarila sončnico, ki je simbol življenja, predanosti in upanja – simbolizira vse tisto, kar je v življenju pomembno. Že včasih smo vedeli, da »za soncem najceneje naš lignit nas greje«. Nič drugače ni danes, zato smo želeli z darovanjem sončnice simbolično povedati, da si bomo za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo prizadevali tudi v prihodnje.

Sončnice so vzgojili v novem in modernem rastlinjaku podjetja PV Invest, ki so ga postavili s pomočjo EU sredstev in Društva za razvoj podeželja Šaleške doline – LAS. 500 kvadratnih metrov velik objekt je postavljen v Šoštanju, na nekoč degradiranem in zdaj saniranem območju, kar mu daje še poseben pomen.

Rastlinjak je sodobno zasnovan in je skoraj v celoti avtomatiziran. Vsebuje avtomatsko termostatsko prezračevanje, ki deluje v odvisnosti od notranje temperature, vključno s senzorji za dež in veter. V notranjosti so potopne namakalne mize, v drugem delu pa je montirana tudi namakalna rampa z razprševanjem in dognojevanjem, ki deluje avtomatsko, z nastavitvijo časa namakanja. Rastlinjak je tudi ogrevan s štirimi toplovodnimi kaloriferji, priklopljenimi na toplovodno omrežje. Del prostorov je namenjen za aranžiranje, izvedbo delavnic in izobraževanje. Nadgrajevali ga bodo tako v funkcionalnem, infrastrukturnem kot površinskem smislu. Ob tem, da bodo v njem skrbeli za vzgojo sadik, ki bodo krasile urbane in zasebne površine, bodo s posebej prilagojenimi vsebinami področje hortikulture poskušali približati tudi mlajšim generacijam.

PV Invest je z rastlinjakom pridobil novo storitveno dejavnost, saj objekt omogoča, da v programu Gradbeno in komunalno vzdrževanje za urejanje okolja uporabljajo lastne sadike. Rastlinjak velikosti 50 x 10 metrov nudi zavetje in ustrezne pogoje za vzgojo različnih sadik. Trenutno je v njem kar 13.000 sadik, ki so namenjene ureditvi okolice objektov, ki so v lasti velenjskega Premogovnika. PV Invest se je vključil v koncesijska dela urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, zato bodo njihove cvetlice krasile tudi tamkajšnje gredice. V rastlinjaku so zacvetele pretežno enoletnice in balkonsko cvetje, pripravljajo pa se že na vzgojo sadik, primernih za jesenske zasaditve. Njihov cilj je lastna vzgoja vsega, kar potrebujejo pri urejanju zelenih površin, a so bili do zdaj vezani na zunanje dobavitelje – cvetlic, grmovnic, drevesnic in drugega. V prihodnosti načrtujejo širjenje dejavnosti na okoliško območje, kjer bodo svoj prostor dobili še zelenjava in drevesa, predvsem pa bodo upoštevali potrebe in odziv trga.

Objavljeno: 09-07-2013