Rudarji medse sprejeli 62 novincev

Velenje se je v soboto, 29. junija 2013, znova odelo v rudarske barve, ko so na Mestnem stadionu izvedli že 53. Skok čez kožo. Po starem običaju so v rudarski stan sprejeli 62 novincev. Častni skok je opravili Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, zaslužen za razvoj lokalne skupnosti in velik podpornik premogovniške dejavnosti.

Skoraj 5000-tisočglavo množico je uvodoma pozdravil predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je dejal, da s takšno prireditvijo izkazujemo pomen in čast rudarskemu poklicu. »Rudarstvo, ki je našo dolino še posebej zaznamovalo, saj je praktično nastala iz dela naših rok, zavzema v tem okolju posebno mesto. Mladi lahko prav ob takšnih dogodkih, ki jih s ponosom pripravljamo, tudi danes vidijo, da je to lep, a še vedno – kljub vsej napredni tehnologiji in razvoju – zahteven poklic, ki daje kruh številnim družinam v naši dolini in širše. Prav je, da znamo delo rudarjev ceniti in prav je, da ga znamo tudi ustrezno nagraditi, saj si to tudi zasluži. Zato sem vesel dejstva, da nam je uspelo v zadnjih letih položaj rudarja izenačiti z drugimi poklici v energetiki. Na tem bo treba vztrajati tudi naprej.«

Dr. Medved je ob tem nanizal tudi vrsto odličnih rezultatov, ki jih je uspelo Premogovniku Velenje doseči v letu od lanskega praznovanja dneva rudarjev kljub zahtevnim razmeram v proizvodnji – pri tem je naštel nekaj najboljših proizvodnih rezultatov, uspehe pri prodoru na mednarodni trg ter izgradnjo jaška NOP II.

»Pomembno je, da se zavedamo svoje vrednosti, lastnega znanja, neprecenljivih izkušenj in strokovnosti, ki se lahko kosajo z največjimi na svetu. Za nas nobena meja ni predaleč, ne previsoko. Nobenega izziva se ne bojimo, saj znamo stopiti skupaj, ko je najtežje. To smo do sedaj vedno znova znali dokazati in za to povezanost in pripadnost si bomo prizadevali tudi v prihodnje,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje in dodal: »Še naprej moramo ostati složni in enotni, še naprej moramo nadgrajevati svoje znanje in ga prenašati na mlajše rodove, še naprej moramo smelo gledati naprej – in prihodnost naše doline bo svetla.«

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je pred sprejetjem med častne skakalce povedal geslo:
Velik del doline smo potopili,
da smo premog pridobili,
ga v elektriko spremenili in razvoju poklonili.
Vse smo sami postorili,
Velenje in dolino obnovili –
od države nismo pravzaprav nič dobili.
Še 40 let ga bomo kopali
in vsem nejevernim Tomažem dokazali,
da bi brez njega brez tretjine elektrike ostali.
V svojem zahvalnem govoru se je Bojan Kontič spomnil časov, ko je leta 1991 zapuščal rove Premogovnika Velenje. »Odšel sem iz odličnega kolektiva. Kolektiva, kjer so vladali solidarnost, prijateljstvo, neizmerno tovarištvo, in se podal na negotovo pot v politiko, kjer je vsega tega premalo. Kjer je vse preveč nevoščljivosti, podtikanj, nesoglasij, laži in nepripravljenosti za sodelovanje. Morda bi bilo dobro, da bi politiki večkrat obiskali naš premogovnik. Tako bi lahko videli, kakšen je in kako deluje in morda bi tudi v njih dozorelo spoznanje, kaj pomenijo vrednote, ki jih že vrsto desetletij negujemo v Velenju. Tega nam v življenju manjka. Premogovnik kot družbeno odgovorno podjetje je znal vedno znova skupaj z lokalno skupnostjo poskrbeti za sanacijo tega prostora.«
Dr. Milan Medved je ob tej priložnosti častnemu skakalcu predal rudarsko palico, ki je simbol nadzorništva in vodenja in mu zaželel, da mu pomaga izbirati prave poti v življenju ter ostane podpornik in zagovornik Premogovnika Velenje še naprej.

Požrtvovalnost in nesebično tovarištvo ter neomajna vera v rudarsko slogo in medsebojno pomoč so čez stoletja med rudarji izoblikovali posebno vez, ki je ustvarila skupnost s posebnimi simboli in običaji. Med slednje sodi poseben običaj sprejemanja novincev v rudarski stan, bolj znan kot »skok čez kožo«. Slavnostni sprejem v rudarski stan doživijo novinci na slovenski rudarski praznik 3. julija, prvi takšen sprejem v Velenju so pripravili leta 1961. Letošnji, že 53. po vrsti, so izvedli v soboto, 29. junija. Mesto so zavzeli rudarski uniformiranci, zaplapolale so rudarske zastave in že navsezgodaj so zadoneli zvoki budnice Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Vključno z zadnjo prireditvijo so doslej v rudarski stan sprejeli že 3.542 novincev, dijakov rudarske, strojne in elektro smeri ter v zadnjih letih tudi inženirjev rudarstva in geotehnologije.

Že šesto leto zapored so na Skoku čez kožo razglasili naj sodelavce oziroma sodelavke in naj skupino v Skupini Premogovnik Velenje. Za naj sodelavce so bili izbrani Silvo Oštir iz Premogovnika Velenje, Redžo Djuzalić iz HTZ Velenje, Margita Prevalnik iz PV Invest, Anton Klemenc iz RGP, Lilia Završnik iz Gost in Martin Štruc iz PV Zimzelen. Za naj skupino Skupine Premogovnik Velenje je bila izbrana skupina Transport jeklenega ločnega podporja – jama Preloge.

Svečana prireditev se je pričela na Titovem trgu v središču Velenja, od koder je parada uniformiranih rudarjev pod vodstvom komandanta mag. Matjaža Koželja krenila proti Mestnemu stadionu. Po osrednjem dogodku se je srečanje zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje in upokojencev nadaljevalo ob Velenjskem jezeru pri Restavraciji Jezero na tradicionalnem pikniku.
Nobena človeška dejavnost ni imela tako globokega vpliva na značaj in navade katerega izmed stanu, kot prav rudarjenje. Prebivalci Šaleške doline so z množično udeležbo na osrednjem dogodku znova dokazali, da cenijo rudarski poklic in sporočajo, da Velenje je in bo rudarsko mesto tudi v prihodnje.

Objavljeno: 01-07-2013